Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΑΡΑΔΙΑΣ: Συνοπτική παρουσίαση της νομοθεσίας των μισθώσεων ακινήτων στην Ελλάδα σήμερα, στην PRODEXPO 2017

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ PRODEXPO 17/10/2017

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΜΙΔΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΣΤΡΑΤΟ ΠΑΡΑΔΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ:

ΠΑΛΑΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

(Σύναψη προ 28-2-2014)

ΝΕΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

(Σύναψη από 28-2-2014)

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

12ετής διάρκεια από την έναρξη. 

3ετής υποχρεωτική διάρκεια από την έναρξη. 

3ετής υποχρεωτική διάρκεια από την έναρξη

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δεν προβλέπεται αποζημίωση

Δεν προβλέπεται αποζημίωση

Δεν προβλέπεται αποζημίωση

ΥΨΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ:

Ελεύθερα συμφωνούμενο

Ελεύθερα συμφωνούμενο

Ελεύθερα συμφωνούμενο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ:

Ελεύθερη, άλλως καθορισμός ετήσιου μισθώματος στο 6% της αντικειμενικής μετά διετία από την έναρξη. Στη συνέχεια 75% μεταβολής ΔΤΚ ετησίως

Ελεύθερη, άλλως καθορισμός ετήσιου μισθώματος στο 6% της αντικειμενικής μετά διετία από την έναρξη. Στη συνέχεια 75% μεταβολής ΔΤΚ ετησίως

Ελεύθερη, άλλως 75% της μεταβολής ΔΤΚ ετησίως

ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Με μεταγενέστερο ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

Με μεταγενέστερο ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

Με συμβολαιογραφική πράξη, μετά 6 μήνες από την έναρξη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:

609 Α.Κ. με καταγγελία προ δεκαπέντε  (15) ημερών και στο τέλος του μήνα

Με τρίμηνη προειδοποίηση

609 Α.Κ. με καταγγελία προ δεκαπέντε  (15) ημερών και στο τέλος του μήνα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ:

Έγγραφη καταγγελία, μετά από ένα (1) έτος, με τρίμηνη προειδοποίηση και ένα (1) μίσθωμα αποζημίωση, χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία.

Δεν προβλέπεται πρόωρη καταγγελία.

Δεν προβλέπεται πρόωρη καταγγελία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ:

Μετά την παρέλευση του συμβατικού χρόνου, μόνο για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση υπό προϋποθέσεις

Δεν προβλέπεται πρόωρη καταγγελία.

Δεν προβλέπεται πρόωρη καταγγελία.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

8-15 μισθώματα για ιδιόχρηση,

15-20 μισθώματα για ιδιόχρηση αν ασκηθεί όμοια χρήση

6-9 μισθώματα για ανοικοδόμηση

Δεν προβλέπεται αποζημίωση

Δεν προβλέπεται αποζημίωση

 

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ:

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ.

Στο χώρο των εμπορικών μισθώσεων εξαιρούνται και υπάγονται στις συμβατικές τους ρυθμίσεις και συμπληρωματικά στον Α.Κ. οι εξής κατηγορίες μισθώσεων:

Μισθώσεις διατηρητέων κτιρίων

Μισθώσεις εποχιακού χαρακτήρα και μισθώσεις διαφημιστικών επιγραφών

Μισθώσεις εντός χώρων συνοριακών σταθμών, περιοχών λιμένων, αεροδρομίων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων των αστικών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων

Μισθώσεις χώρων εντός δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στο δημόσιο, τους δήμους ή τις κοινότητες, στ. οι μισθώσεις Μισθώσεις εντός νεκροταφείων & αρχαιολογικών χώρων.

Μισθώσεις εντός χώρων που ανήκουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα & σχολικά κυλικεία

Μισθώσεις των ακινήτων των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζεται η αναγκαστική παράταση των μισθώσεων θεάτρων, κιν/φων & (νομoλογιακά) υποσταθμών ΔΕΗ.

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

Στις συμβατικές τους ρυθμίσεις και συμπληρωματικά στον Α.Κ. υπάγονται και οι μισθώσεις για δευτερεύουσα κατοικία, θερινή διαμονή, θέση στάθμευσης αυτοκινήτου κλπ.

Αγρομισθώσεις 619 Α.Κ. με ελάχιστη τετραετή διάρκεια

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μισθώσεις Δημοσίου Ν. 3130/2003, 12ετής διάρκειας

Μισθώσεις ΝΠΔΔ ΠΔ 715/1979, 12ετής διάρκεια

Μισθώσεις περιπτέρων 4254/2014 και 4325/2015

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Τρείς κατηγορίες τουριστικών μισθώσεων με ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, και χωρίς χρονικό περιορισμό διάρκειας:

Μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα - επιτηδευματίες

(αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα) – με ελάχιστο εμβαδόν 40 τ.μ.

Μισθώσεις τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων (βιλών) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα – επιτηδευματίες, με ελάχιστο εμβαδόν 80 τ.μ.

Μισθώσεις ενοικιαζομένων δωματίων –διαμερισμάτων, με κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα «κλειδιών», χωρίς ελάχιστο εμβαδόν.

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ (AirBnB). Χαρακτηριστικά:

Κατοικία ή μέρος αυτής.

Επιπλωμένη χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην παροχής κλινοσκεπασμάτων

Σύναψη μίσθωσης μέσω των ψηφιακών πλατφορμών που δημιουργούν ανοικτή αγορά προσωρινής χρήσης αγαθών

Διάρκεια μικρότερη του έτους

Εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Απαλλαγή από το ΦΠΑ

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ:

Το έγγραφο δεν έχει συστατικό χαρακτήρα, πλην των μισθώσεων Δημοσίου, και συνεπώς η μίσθωση καταρτίζεται και προφορικά, ιδίως δε με την παράδοση των κλειδιών. Με το νέο ΚπολΔ το έγγραφο μισθωτήριο έχει σημαντικότατο αποδεικτικό χαρακτήρα. Στις νέες εμπορικές μισθώσεις το περιεχόμενό του έχει καθοριστική σημασία στην κατάστρωση της μίσθωσης.

*Ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

*Υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού στις μισθώσεις κτιρίων κάθε είδους & εμβαδού

Ανεπίτρεπτη η μίσθωση αυθαιρέτου (αρχική νομοθετική πρόθεση για ακυρότητα μισθώσεων).

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

*Η κρίση στην αγορά των μισθώσεων.

*Η ανυπαρξία φερέγγυων μισθωτών και η προβληματική εισπραξιμότητα των μισθωμάτων.

*Η βαρειά φορολόγηση των μισθωμάτων, παρά την αυτοτέλειά της, σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο υπέρογκο φόρο κεφαλαίου (ΕΝΦΙΑ).

ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

*Αποτελεσματική νομοθεσία διαταγής απόδοσης μισθίου, για την αντιμετώπιση συστηματικών κακοπληρωτών.

*Δυνατότητα αναβολής φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων, μέχρι το χρόνο τυχόν είσπραξής τους.

πίσω στα νέα