Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ: Αδικη, αντιαναπτυξιακή και εικονική η δήθεν "μείωση" του ΕΝΦΙΑ...

Τροπολογία του Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλ. Τσακαλώτου κατατέθηκε στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου με τίτλο «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681», με την οποία τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4223/2013, αναφορικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριμένα με την τροπολογία αυτή, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 260.000.000 €:

1. Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2019 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2016, 2017 και 2018) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

2. Ειδικά για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, για το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

Με τις δύο ρυθμίσεις της τροπολογίας αυτής:

*Συνεχίζεται το απαράδεκτο αφορολόγητο καθεστώς της συχνά τεράστιας αξίας εκτός σχεδίου γης, που για χάρη της θυσιάστηκε και ουσιαστικά καταστράφηκε η αστική ιδιοκτησία μέσω της διπλής φορολόγησής της με κύριο και συμπληρωματικό φόρο, και

* Εισάγεται "επιδοματικού" χαρακτήρα δήθεν "μείωση" του ΕΝΦΙΑ, η οποία έχει έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά: 

1. Δεν είναι δίκαιη, γιατί θα έπρεπε να αφορά όχι μόνον αυτούς για τους οποίους θεσπίζεται, αλλά όλους τους φορολογούμενους του ΕΝΦΙΑ, και συγκεκριμένα δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται εκείνοι που σήκωσαν και εξακολουθούν να σηκώνουν το τεράστιο φορολογικό βάρος του ΕΝΦΙΑ.

2. Δεν είναι αναπτυξιακή, γιατί αν στόχος ήταν η ανάπτυξη θα έπρεπε να προσανατολιστεί στη μείωση, αν όχι την κατάργηση, του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, είναι αυτός που αποτρέπει την ανάκαμψη στον οικοδομικό τομέα και την οικονομία γενικότερα. 

3. Δεν είναι πραγματική, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι θα "εξαερωθεί" από τις επικείμενες και προγραμματισμένες δύο αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων το 2019 και το 2020. 


Μείωση του ΕΝΦΙΑ από 10 έως και 30% εξασφαλίζουν για το 2019 πάνω από 5.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αποτελούν το 87% του συνόλου των ιδιοκτητών. Το όφελος είναι μεγαλύτερο για τις μικρές ιδιοκτησίες, έως 60.000 ευρώ, που φτάνει έως 30% ή μέχρι 100 ευρώ, ενώ μειώνεται σταδιακά για μεγαλύτερες ιδιοκτησίες και μηδενίζεται για ακίνητα συνολικής αξίας 202.850 ευρώ.

Η μείωση του φόρου κατοχής ακινήτων μέχρι 100 ευρώ ή μέχρι 30% αφορά το 60% των ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ του 2018, έχουν ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευρώ.

Με το μοντέλο που προβλέπει η διάταξη του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται ως εξής:

Για κάθε ιδιοκτήτη, υπολογίζεται το 30% του ΕΝΦΙΑ που έχει βεβαιωθεί για το έτος 2018.

Στην περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, αφαιρείται το επιπλέον ποσό. Από το ποσό των 100 ευρώ, αφαιρείται ποσό ύψους 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ, που η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.

Παραδείγματα:

 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 60.000 ευρώ, η έκπτωση φόρους θα είναι 30% ή μέχρι 100 ευρώ.
 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 70.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί από την έκπτωση των 100 ευρώ, το ποσό των 7 ευρώ (10Χ0,7) και η τελική έκπτωση θα είναι 93 ευρώ.
 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 90.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί από την έκπτωση ποσό ύψους 21 ευρώ και η τελική έκπτωση θα είναι 79 ευρώ.
 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 120.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί, από την έκπτωση των 100 ευρώ, ποσό ίσο με 60 Χ 0,7 = 42 ευρώ. Έτσι η τελική έκπτωση θα περιοριστεί σε 58 ευρώ.
 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 150.000 ευρώ, από την έκπτωση των 100 ευρώ, θα αφαιρεθεί ποσό ύψους 54 ευρώ (90Χ0,7) και η τελική έκπτωση θα είναι 46 ευρώ.
 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 160.000 ευρώ, από την μέγιστη έκπτωση των 100 ευρώ, θα αφαιρεθεί το ποσό των 70 ευρών και το τελικό όφελος για τον ιδιοκτήτη θα είναι 30 ευρώ.
 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 180.000 ευρώ, από τη έκπτωση των 100 ευρών, θα αφαιρεθεί το ποσό των 84 ευρώ, και το τελικό όφελος θα είναι 16 ευρώ.
 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 200.000 ευρώ, από την έκπτωση των 100 ευρώ, θα αφαιρεθεί ποσό ύψους 98 ευρώ (140Χ0,7) και η τελική έκπτωση θα είναι μόλις 2 ευρώ.
 • Αν η αντικειμενική αξία είναι 202.850 ευρώ, τότε το όφελος μηδενίζεται.
  Για όλες τις ιδιοκτησίες με αντικειμενική αξία υψηλότερη, προκύπτει αρνητική διαφορά και το όφελος μηδενίζεται...
πίσω στα νέα