Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Αρθρο Παραδιά στο περιοδικό της Γαλλικής Ενωσης Ιδιοκτητών: Le droit de propriété est un véritable droit humain !
14/01/2020

Σημαντικό άρθρο του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων κ. Στρ. Παραδιά δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Tribune Libre" της Γαλλικής Ενωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.N.P.I), με τίτλο "Το Δικαίωμα της Ιδιοκτησίας είναι ένα γνήσιο Ανθρώπινο Δικαίωμα". Δείτε παρακάτω τη σελίδα του περιοδικού με το άρθρο.

πίσω στο αρχείο