Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Διεθνής Ενωση Iδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

Η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I.) αποτελεί το ανώτατο όργανο διεθνούς συνεργασίας των εθνικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας κάθε είδους, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας.

Σκοποί της U.I.P.I. είναι:

1. Η επέκταση και προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, οποιασδήποτε μορφής.

2. Η επεξεργασία και βελτίωση των νομικών και οικονομικών συνθηκών για την υλοποίηση και την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων.

3. Η εκπροσώπηση των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Σήμερα, η U.I.P.I. είναι η μοναδική πανευρωπαϊκή οργάνωση που συσπειρώνει και αντιπροσωπεύει διεθνώς εκατομμύρια ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων κάθε είδους, σε όλη την Ευρώπη διασφαλίζοντας από το 1923 την αλληλεγγύη  μεταξύ των Ευρωπαϊκών εθνικών οργανώσεων ιδιοκτητών, την συνεργασία και τη διαρκή παροχή πληροφοριών μεταξύ τους. Επίσης η U.I.P.I. υποστηρίζει τα μέλη της, όταν της ζητηθεί, στους αγώνες τους σε εθνικό επίπεδο.

Η U.I.P.I. εστιάζει τις προσπάθειές της σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να επηρεάσει προς όφελος των ιδιοκτητών ακινήτων Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κανονισμούς και Συστάσεις, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα υφιστάμενα κτίρια, ενώ üεπίσης προσπαθεί με διαβήματά της, να πείσει τις Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για την ανάγκη κατάργησης των ενοικιοστασιακών ρυθμίσεων και την επανιδιωτικοποίηση των ακινήτων στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.

Η Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων (Union Internationale de la Propriété Immobilière - U.I.P.I.) ιδρύθηκε το 1923 στη Γαλλία από μία σημαντική προσωπικότητα του δημόσιου βίου της Γαλλίας, τον Jean Larmeroux, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Πρόεδρός της. Σήμερα η U.I.P.I. έχει ως μέλη της 28 εθνικές οργανώσεις ιδιοκτητών ακινήτων από ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόεδρός της είναι από το 2005 ο Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. κ. Στράτος Παραδιάς, που έχει έκτοτε επανεκλεγεί ομόφωνα για τέταρτη τετραετή θητεία. Ο κ. Παραδιάς μετέφερε την έδρα της UIPI στις Βρυξέλλες και ίδρυσε εκεί γραφείο "Ευρωπαικών Υποθέσεων" το οποίο εργάζεται εντατικά για την προώθηση των απόψεων των ιδιοκτητών ακινήτων.

Tα  γραφεία της UIPI βρίσκονται στη διεύθυνση: 24 Boulevard de l'Empereur, BR-1000.

Ιστοσελίδα UIPI: www.uipi.com - Διοικητικό Συμβούλιο (Executive Committee)

Διαβάστε το τελευταίο newsletter της UIPI