Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εθνικό Κτηματολόγιο

Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι το Εθνικό Κτηματολόγιο, δεδομένου ότι από τις αρχές του 2019 αρχίζει μιά νέα φάση συλλογής δηλώσεων για την κατάρτισή του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου χώρας.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με το νόμο, είναι ένα σύστημα νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας, οργανωμένο σε κτηματοκεντρική βάση.
Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων, και στην δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών. Ως λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη του Κτηματολογίου στην Χώρα μας θεωρούνται οι εξής:

- Η καταγραφή της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας σε όλη τη χώρα.

- Η ανάγκη καταγραφής και προστασίας της δημόσιας ακίνητης περιουσίας καθώς και ευαίσθητων τμημάτων της χώρας όπως τα δάση, οι αιγιαλοί, οι βιότοποι κλπ.

- Η δυνατότητα επιβολής διαφόρων φορολογιών επί της ακίνητης ιδιοκτησίας (φόρος ακίνητης περιουσίας, Τ.Α.Π., έκτακτες εισφορές, ειδικά τέλη, κλπ.).

- Η δυνατότητα χάραξης και εφαρμογής διαφόρων ειδών πολιτικής επί της γης (χωροταξικής, οικιστικής, αγροτικής, χρήσεων γης κλπ.).

- Η διασφάλιση της δημόσιας πίστης στις συναλλαγές επί των ακινήτων.

Κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων

Η νομοθεσία του Κτηματολογίου προβλπεπει ότι όποια ακίνητα δεν δηλωθούν, θα περιέλθουν τελικά στο Δημόσιο, όπως επίσης και όσα ακίνητα διεκδικήσει το Δημόσιο με βάση το "τεκμήριο περί κυριότητας" του Δημοσίου. 

Οι κίνδυνοι απώλειας ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους, θα προκύψουν όταν αυτοί: 

1. Δεν μάθουν ότι πρέπει να τα δηλώσουν

2. Δεν ξέρουν που είναι για να τα δηλώσουν

3. Τα δηλώσουν αλλά με λανθασμένα στοιχεία

4. Δεν τα δηλώσουν λόγω "φοροφοβίας", ή   

5. Τα δηλώσουν μεν, αλλά τα πάρει το Δημόσιο με το βάση το «τεκμήριο» κυριότητας!

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι άσχετο με το λεγόμενο "Περιουσιολόγιο" δηλαδή τη βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τις δηλώσεις των εντύπων Ε9, για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ αλλά και άλλων φορολογιών στους ιδιοκτήτες ακινήτων...


Πλησιάζει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων του Δήμου Αθηναίων. Το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας λειτουργεί σε νέο χώρο επί της οδού  Πατησίων 48, κοντά στο Μουσείο.  Τ.Κ.  10682 για κατάθεση δηλώσεων και ενημέρωση για κάθε σχετικό θέμα. Νέο τηλ.: 2100 10 10 10. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8.30 έως 14.30 και κάθε Τετάρτη λειτουργεί και απόγευμα  από 16.30   έως 18.30. 


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 216Α/24.12.2018 ο νόμος 4585/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιλαμβάνει διατάξεις για ενεργειακά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. Με την παρ. 3 του άρθρου 1 του νόμου αυτού δόθηκε τρίμηνη παράταση της αποκλειστικής προθεσμίας για διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν πριν το 2006 και η αρχική δεκατετραετής προθεσμία έληγε εντός του 2018. Η διάταξη αφορά δεκάδες χιλιάδες αδήλωτα ακίνητα σε όλη τη χώρα, καταχωρημένα ως "αγνώστου ιδιοκτήτη" για τα οποία αν χαθεί η προθεσμία, χάνεται και η κυριότητα.  

Συγκεκριμένα με τη ρύθμιση αυτή ορίζεται ότι: "3. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από τις 2.8.2006, η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) είναι δεκαπέντε (15) έτη, εφόσον δεν έχει ήδη λήξει μέχρι τις 30.11.2018. Ειδικά για τις περιοχές στις οποίες η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ετών παρατάθηκε με τα άρθρα 126 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και 18 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) και δεν έχει λήξει, όπως παρατάθηκε, μέχρι τις 30.11.2018, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου επεκτείνεται κατά τρεις (3) ακόμα μήνες."

Η ρύθμιση αυτή είναι ανεπαρκής διότι η παράταση αυτή σκόπιμα εξαιρεί τόσο τις 21 περιοχές της χώρας που η προθεσμία έληξε από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο του 2017 και τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ήδη άρχισαν να περιέρχονται  στο κράτος, όσο  και τις 14 περιοχές που η προθεσμία δικαστικής διεκδίκησής τους έληξε το δίμηνο Οκτώβριου – Νοεμβρίου 2018. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει πάγιο αίτημα την παράταση της προθεσμίας αυτής έως τη συμπλήρωση 20ετίας, ώστε να συμβαδίζει με τις σχετικές περί χρησικτησίας και παραγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 232 ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ

Η ΠΟΜΙΔΑ δημοσιεύει για πρώτη φορά πίνακα στον οποίο εμφανίζονται όλα τα εν λειτουργεία κτηματολογικά γραφεία της χώρας, η ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας εκάστου, και η ισχύουσα πλέον ημερομηνία λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας διεκδίκησης των ακινήτων που έχουν καταχωρηθεί ως "αγνώστου ιδιοκτήτη" από τους ιδιοκτήτες τους, μετά την πάροδο της οποίας περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 79 ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 2/1/2019
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΒΑΛΤΟΝΕΡΩΝ 15/3/2019
ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 22/3/2019
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ 23/3/2019
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ 1/4/2019
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΓΙΟΥ 1/4/2019
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1/4/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 6/4/2019
ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 7/4/2019
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 23/4/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 30/4/2019
ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ 30/6/2019
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΓΑΣΙΟΥ 30/4/2019
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΑΥΓΑΤΩΝ 30/4/2019
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 30/4/2019
ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 3/5/2019
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ 5/5/2019
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΘΕΙΑΣ 10/5/2019
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10/5/2019
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ 12/5/2019
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 14/5/2019
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΗΣ 17/5/2019
ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΞΕΡΙΑ 17/5/2019
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΗΣ 18/5/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 19/5/2019
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 20/5/2019
ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ 20/5/2019
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 25/5/2019
ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΡΥΖΙΩΝ 28/5/2019
ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΜΑΝΩΛΑΔΟΣ 15/7/2019
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΘΗΝΑΙΑΣ 15/7/2019
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 15/7/2019
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 15/7/2019
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 16/7/2019
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ 9/8/2019
ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ 9/8/2019
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 9/8/2019
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ 10/8/2019
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΑΡΣΩΝ 10/8/2019
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΦΙΛΩΤΑ 11/8/2019
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ 11/8/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 16/8/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΞΟΧΗΣ 23/8/2019
ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 15/9/2019
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 16/9/2019
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 16/9/2019
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 17/9/2019
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 17/9/2019
ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ 17/9/2019
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ 21/9/2019
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΛΕΒΑΙΑΣ 21/9/2019
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 24/9/2019
ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ 24/9/2019
ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 15/10/2019
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 19/10/2019
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΥ ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 19/10/2019
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 3/11/2019
ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ 3/11/2019
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 10/11/2019
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ 10/11/2019
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΓΟΥ 10/11/2019
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 10/11/2019
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 15/11/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ 23/11/2019
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 30/11/2019
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 30/11/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ 6/12/2019
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 6/12/2019
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΦΟΙΝΙΚΟΣ 6/12/2019
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΣΤΑΜΝΑΣ 9/12/2019
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΑΛΗΣΣΑ 9/12/2019
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ 9/12/2019
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 15/12/2019
ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 22/12/2019
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 22/12/2019
ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΜΥΤΙΚΑ 22/12/2019
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 22/12/2019
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 22/12/2019
       

Περισσότερα για το Κτηματολόγιο από την ειδική σελίδα μας και από τη σελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου.  

Δείτε στο τέλος το συνημμένο πίνακα των 232 Περιοχών και ημερομηνιών λήξης προθεσμιών για δήλωση ακινήτων!


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΕΚ

1. ΤΟ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, ένα συνεχόμενο τμήμα της επιφανείας του εδάφους της χώρας μαζί με τα επ΄ αυτού κτίσματα. Το γεωτεμάχιο συνεπώς μπορεί να είναι οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ.

2. ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, στα οποία απεικονίζεται η κτηματογραφημένη περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε κτηματολογικού γραφείου, τα οποία θα τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή.

3. ΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, αρχεία καταγραφής προσωρινών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

4. ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, που αποτελούνται από τα κτηματολογικά φύλλα (έντυπα ή ηλεκτρονικά), στα οποία καταχωρίζονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο κτηματολογικές εγγραφές, αρχικές και μεταγενέστερες. Σε κάθε ακίνητο αντιστοιχεί ένα φύλλο κτηματολογικού βιβλίου, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι εγγραφές που το αφορούν.

5. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.), που είναι ένας 12ψήφιος μοναδικός αριθμός για κάθε γεωτεμάχιο της χώρας, ή 16ψήφιος αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία πολυκατοικίας. Από τα ψηφία αυτά:

4 Τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο Νομό,

4  Τα δύο επόμενα ψηφία στο Δήμο ή Κοινότητα,

4  Τα δύο επόμενα ψηφία στον τομέα του κάθε Δήμου

4  Τα επόμενα δύο στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) και,

4  Τα τρία επόμενα στον αριθμό του οικοπέδου (ή γεωτεμαχίου).

Αν πρόκειται για οριζόντιο ιδιοκτησία (διαμέρισμα, γραφείο ή κατάστημα) τότε προστίθενται στον Κ.Α.Ε.Κ. τέσσερα ακόμη ψηφία:

4  Τα δύο επόμενα στον αύξοντα αριθμό του κτιρίου (πολυκατοικίας) και

4  Τα δύο τελευταία στον όροφο και τη θέση της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

6. ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κάθε ακινήτου από τις οποίες η σημαντικότερες είναι η χρήση του κάθε ακινήτου, ο δασικός ή μη χαρακτήρας του κλπ, .

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Όταν θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και η διασύνδεση των αρχείων του θα είναι επίσης άμεσα εφικτή η ανεύρεση της ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε ιδιοκτήτη σε ολόκληρη τη χώρα. Όλα τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι καταχωρημένα σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η έρευνα ανεύρεσης του ιδιοκτήτη κάθε τεμαχίου γης, διαμερίσματος, καταστήματος κλπ. θα μπορεί να γίνεται

- είτε με τον κωδικό αριθμό κάθε ακινήτου (Κ.Α.Ε.Κ.)
- είτε με τη διεύθυνση του κάθε ακινήτου.

- είτε με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, ενώ έως σήμερα γίνεται μόνον με τα τελευταία.

 

ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Σήμερα στην χώρα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 400 περίπου υποθηκοφυλακεία, από τα οποία τα 19 είναι έμμισθα, δηλαδή επανδρωμένα με μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα κλπ). και 372 άμισθα. Τα γραφεία αυτά διευθύνονται από νομικούς (υποθηκοφύλακες). Το σύνολο των υπαλλήλων που απασχολούνται είναι 250 περίπου μόνιμοι υπάλληλοι και 50 έκτακτοι στα έμμισθα, οι οποίοι οργανικά υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 500 περίπου υπάλληλοι με σχέση αορίστου χρόνου στα άμισθα υποθηκοφυλακεία.
Το σύστημα των μεταγραφών που ισχύει σήμερα προβλέπει μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία κάθε πράξης με την οποία συνιστάται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται εμπράγματο δικαίωμα. Σ' αυτές περιλαμβάνονται και πράξεις επιβάρυνσης των ακινήτων με υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις και διεκδικήσεις.
Το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει όχι μόνο το νομικό αλλά και το τεχνικό μέρος των πληροφοριών για τα αντικείμενα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την μετατροπή των υπαρχόντων υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία με διατήρηση όλου του υπάρχοντος δυναμικού τους. Σήμερα απασχολείται το σύνολο σχεδόν των αγρονόμων - τοπογράφων - μηχανικών της χώρας, ενώ με την πλήρη λειτουργία του θεσμού αναμένεται ότι θα απασχολούνται σ αυτό περίπου 10.000 εργαζόμενοι.
Η δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου προωθείται στη Χώρα μας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕ.Ν.).

Στα πλαίσια της προσπάθειας κατάρτισης Εθνικού Κτηματολογίου, προκηρύχθηκε η ένταξη στο Κτηματολόγιο των υπολοίπων περιοχών της Αττικής οι οποίες δεν εντάχθηκαν κατά το έτος 2008. Η κτηματογράφηση γίνεται με βάση το νόμο 3841/2006 με τον οποίο συντομεύονται οι διαδικασίες κατάρτισης του κτηματολογίου,  θεσπίστηκε όμως καταβολή τόσο πάγιου, όσο και αναλογικού τέλους εγγραφής των ακινήτων σ΄αυτό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης που θα είναι αρμόδια για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές. Σε κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης:
1. Διατίθενται (δωρεάν) τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησης) και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους
2. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης, τις προθεσμίες, τον υπολογισμό του παγίου τέλους κτηματογράφησης και τη συμπλήρωση των εντύπων
3. Παραλαμβάνονται η δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται αποκλειστικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε από τον ίδιο τον δηλούντα είτε από τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συστημένης ταχυδρομικής αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή courier στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Στην περίπτωση αυτή πέραν του εντύπου της δήλωσης και των συνυποβαλλομένων κατά περίπτωση, επισυνάπτονται υποχρεωτικά: α) απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου β) απλή φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ.) γ) το αποδεικτικό καταβολής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής των δηλώσεων μέσω της διαδικτιακής πύλης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  www.ktimatologio.gr . Στην περίπτωση αυτή το τέλος κτηματογράφησης  καταβάλλεται αποκλειστικά με πιστωτική κάρτα ενώ οι τίτλοι του ακινήτου αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικά. Περισσότερες πληροφορίες από την παραπάνω ιστοσελίδα. 

 

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου σε απλή φωτοτυπία

2. Απόδειξη καταβολής τέλους κτηματογράφησης

3. Πιστοποιητικό μεταγραφής υποθ/κείου - τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου (προαιρετικά)

4. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχου

5. Επίδειξη στοιχείου πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό, λογ/μός ΔΕΗ κλπ.)

Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, και δεν ενδιαφέρει αν ένα δηλούμενο κτίσμα είναι νόμιμο ή αυθαίρετο, εν όλω ή εν μέρει.  Δηλώνοντας κανείς ένα μη νόμιμο κτίσμα δεν έχει να φοβάται, αλλά ούτε να ελπίζει σε κάτι από αυτό. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες δηλώνονται με βάση το νόμιμο εμβαδόν που αναφέρεται στο συμβόλαιο κτήσης τους, σε αντίθεση με το Ε9 του περιουσιολογίου του υπουργείου Οικονομικών, όπυ εκεί δηλώνονται με βάση την πραγματική τους κατάσταση και όχι τον ιδιοκτησιακό τίτλο τους .

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ TΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

1. Κήρυξη του Δήμου (ή Κοινότητας) υπό κτηματογράφηση με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

2. Δημόσια πρόσκληση (σε μία πανελλαδική και δύο τοπικές εφημερίδες)  προς όσους έχουν εμπράγματα δικαιώματα να τα δηλώσουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης του οικείου Ο.Τ.Α. 

3. Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων και τίτλων ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερομένους εντός τρίμηνης προθεσμίας από την τελευταία δημοσίευση (εξάμηνης για τους κατοίκους εξωτερικού), με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, στο Γραφείο Κτηματογράφησης του δήμου που βρίσκεται το ακίνητο, με ταυτόχρονη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης (35 ευρώ ανά δικαίωμα κύριου περιουσιακού στοιχείου και 20 ευρώ για τα βοηθητικά).

4. Ελεγχος νομιμότητας δηλώσεων και κατάρτιση των κτηματολογικών χαρτών και πινάκων από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

5. Δημόσια ανάρτηση επί δίμηνο των χαρτών και πινάκων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, για να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

6. Δίμηνη προθεσμία (τετράμηνη για κατοίκους εξωτερικού) για υποβολή αίτησης διόρθωσης ή ένστασης κατά των χαρτών και πινάκων.

7. Διόρθωση λαθών στους χάρτες και πίνακες. Στη συνέχεια καταβολή του αναλογικού τέλους κτηματογράφησης (1 ο/οο επί της αντικ. αξίας μείον 20.000 ευρώ για κάθε καταχωρούμενο δικαίωμα, με ανώτατο όριο τα 900 ευρώ). Το τέλος υπολογίζεται αυτόματα από τη μηχανογράφηση του κτηματολογίου και βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο.

8. Κήρυξη της περαίωσης της κτηματογράφησης.

9. Εναρξη λειτουργείας του Κτηματολογικού Γραφείου και πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά βιβλία.   

10. Από τη στιγμή αυτή και μετά, υπάρχει μόνον δυνατότητα διόρθωσης από τον Προιστάμενο  του Γραφείου «πρόδηλων» σφαλμάτων στις κτηματολογικές εγγραφές. Για κάθε άλλο λάθος, παράλειψη κλπ., ισχύει οκταετής προθεσμία από την έναρξη λειτουργίας του οικείου Γραφείου (δεκαετής για τους κατοίκους εξωτερικού) προσφυγής στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκπρόθεσμη αναγνώριση αδήλωτων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

ΕΝΑ ΔΙΠΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας                         170.000 ευρώ

με κλειστή ισόγεια θέση στάθμευσης αντικ. αξίας  50.000 ευρώ

και υπόγεια αποθήκη αντικ. αξίας                         37.000 ευρώ

Συνολική αξία                                              257.000 ευρώ

Α. Αν ανήκει σε ένα άτομο:

Πάγιο τέλος: 35€ + 20€ + 20€ = 75 ευρώ

Αναλογικό τέλος διαμερίσματος 170.000 – 20.000 = 150.000  Χ 1 ο/οο = 150 ευρώ

Θέση στάθμευσης 50.000 – 20.000 = 30.000 Χ 1 ο/οο = 30 ευρώ

Αποθήκη 37.000 – 20.000 = 17.000 € Χ 1ο/οο = 17 ευρώ

Συνολική επιβάρυνση 75 + 150 + 30 + 17  =       272 ευρώ

Β. Αν ανήκει σε δύο άτομα (π.χ. σε 2 συζύγους, ή ψιλό κύριο + επικαρπωτή):

Πάγιο τέλος: 35€ + 20€ + 20€ = 75 ευρώ ανά άτομο Χ 2 = 150 ευρώ

Αναλογικό τέλος διαμερίσματος 170.000 – 40.000 = 130.000 Χ 1ο/οο = 130 ευρώ

Θέση στάθμευσης 50.000 – 40.000 = 10.000  Χ 1 ο/οο = 10 ευρώ

Αποθήκη 37.000 - 40.000 =  0  ευρώ

Συνολική επιβάρυνση 150 + 130 + 10 + 0  =  290 ευρώ (ήτοι 18 ευρώ περισσότερο).

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Αν δεν δηλώσετε κάποιο ακίνητό σας, μετά την παρέλευση οκταετίας από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου, (ή δεκαετίας αν ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού), το ακίνητο αυτό θα περιέλθει στο Κράτος! Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά από την Κυβέρνηση να καταργήσει τη δημευτική αυτή ρύθμιση, και να καθορίσει την  προθεσμία αυτή ίση μέχρι το χρόνο της έκτακτης χρησικτησίας (20ετία)!!!

2. Κατά την ανάρτηση των πρώτων χαρτών, ιδιαίτερα των εκτός σχεδίου ακινήτων, ελέγξτε μήπως τυχόν το ακίνητό σας έχει δηλωθεί και από το Δημόσιο ως δική του περιουσία, ή ως δήθεν δασικό! Με το νέο νόμο του κτηματολογίου θα γίνεται πλέον μόνον μία ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων, και η προθεσμία ενστάσεων είναι δίμηνη.  Γι΄αυτό τρέξτε αμέσως στο δικηγόρο σας!

3. Η ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ θα σας κρατά συνεχώς ενήμερους για όλες τις διαδικασίες και τις προθεσμίες της κτηματογράφησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

Υπάρχουν πολίτες που κατά την διαδικασία κατάρτισης του Κτηματολογίου στις πρώτες  340 περιοχές της χώρας που υλοποιήθηκε το έργο, δεν υπέβαλαν δήλωση  για το ακίνητό τους (δήλωση του Ν. 2308/1995).  Σήμερα οι πολίτες αυτοί δεν μπορούν πλέον να υποβάλλουν δήλωση (εφόσον η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί και στην περιοχή  λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο). Στο Κτηματολόγιο έχει γίνει εσφαλμένη εγγραφή της ιδιοκτησίας τους και πρέπει να σπεύσουν για την διόρθωσή της.  

 Ειδικότερα, εάν δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση του Ν.2308/1995 για το ακίνητό σας στο Κτηματολόγιο,  θα αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ενδεχόμενα :    

α. Το ακίνητό σας μπορεί να έχει  καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Στην περίπτωση αυτή για να προβείτε σε διόρθωση της αρχικής εγγραφής :

1. Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία του «Πρόδηλου Σφάλματος», εφόσον ο συνδικαιούχος του ακινήτου έχει υποβάλει τη σχετική Δήλωση, έχει καταχωρισθεί το δικαίωμά του στις αρχικές εγγραφές και υπάρχει κοινός τίτλος κτήσης δικαιώματος. Επικαλούμενοι τον κοινό τίτλο ιδιοκτησίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Ο Προϊστάμενός του, είναι αρμόδιος για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος διόρθωσης και εκδίδει σχετική απόφαση. Αν δεν αποφανθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, μπορείτε να προσφύγετε μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων, από την λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου λάβατε γνώση της απόρριψης της αίτησής σας, στον Κτηματολογικό Δικαστή.

2. Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία της «Εκούσιας Δικαιοδοσίας». Πρόκειται για μία απλή και σύντομη διαδικασία δικαστικής διόρθωσης στην οποία, αφού υποβάλλετε μέσω του δικηγόρου σας αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου σας, το δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία.

 β. Το ακίνητό σας έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο υπέρ τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή :   

1. Μπορείτε να ασκήσετε αγωγή, εάν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, εάν δηλαδή το ακίνητό σας έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο από τρίτο πρόσωπο ή το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία του «πρόδηλου σφάλματος» εάν δεν υπάρχει ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση και ο τρίτος υπέρ του οποίου έχει γίνει η εγγραφή του ακινήτου, συναινεί  για την διόρθωση της αρχικής εγγραφής.

 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο, χωρίς άλλη χρονοτριβή!

Για να κινήσετε τις διαδικασίες διόρθωσης αρχικών εγγραφών έχετε προθεσμία 14-15 ετών για τα παλαιά προγράμματα και 7 ετών για τα νεώτερα από την ημέρα έναρξης της λειτουργείας του κατά τόπον Κτηματολογικού Γραφείου. Μην περιμένετε όμως την τελευταία στιγμή!

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: www.ktimatologio.gr