Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
English | Francais | Deutch | Italian | Russian
Τραγωδία στην Αττική: Εκατόμβη θυμάτων και στάχτες οι κόποι γενεών...

Κάποτε στις συμφορές λέγαμε ότι το σημαντικό είναι να σωθούν οι άνθρωποι, γιατί όλα τα άλλα ξαναφτιάχνονται...

Σήμερα, δυστυχώς, ενώ τα ίδια εξακολουθούν να ισχύουν για τις ανθρώπινες ζωές, τίποτε πιά δεν μπορεί να ξαναφτιαχτεί από "όλα τα άλλα"...

In older tragedies and natural disasters we used to say that the important is to save people's lives, because everything else can be rebuilt ...
Today, unfortunately, while this is still valid for human lives, none of "everything else" can be rebuilt anymore...

πίσω στα νέα