Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
«Νεκρανάσταση» του «Κινήματος Δεν Κληρονομώ» εν όψει; Του Στράτου Ι. Παραδιά*
13/11/2021

Αρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 9.11.2021

Με την ουσιαστική κατάργηση του φόρου γονικών παροχών και δωρεών η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει τη «χαριστική βολή» στο πιο επικίνδυνο πρόσφατο κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο: το «Κίνημα Δεν Κληρονομώ», που με τη μαζική αποποίηση κληρονομιών σηματοδότησε την απαξίωση του πιο σημαντικού περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού λαού και της ελληνικής οικογένειας: την ιδιωτική ακίνητη περιουσία της, διευκολύνοντας το έγκαιρο πέρασμά της στις επόμενες γενεές.

Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν παράγοντες, πού όχι μόνον υπονομεύουν αλλά απειλούν να ανατρέψουν σε μεγάλο βαθμό την σημαντική αυτή προσπάθεια, δημιουργώντας  αξεπέραστα εμπόδια, όπως αυτό:

Ενώ μέχρι τώρα στις αποδοχές κληρονομιάς δεν απαιτείτο καμιά βεβαίωση που να σχετίζεται με το δασικό χαρακτήρα των εκτός σχεδίου ακινήτων, με την υπ’ αριθ. 128/2021 γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και παρά τις αντιρρήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών  του ΥΠΕΝ και της Νομικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου, το ΝΣΚ απεφάνθη ότι στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας που αφορούν σε εκτάσεις του κυρωμένου δασικού χάρτη με δασικό ή και μη χαρακτήρα, πρέπει, επί ποινή μη μεταγραφής τους “να επισυνάπτεται πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, ενώ στις  μη δασικές εκτάσεις του κυρωμένου δασικού χάρτη θα απαιτείται είτε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A` 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου θα εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.”!

Η παραπάνω γνωμοδότηση οδηγεί μοιραία στο τέλος των αποδοχών κληρονομίας στις εκτός σχεδίου περιοχές της χώρας που έχουν κυρωθεί ή θα κυρωθούν οι δασικοί χάρτες. Αυτό διότι  το κόστος, είτε για τη μελέτη της σύνταξης τοπογραφικού, είτε για την μελέτη της αποτύπωσης του ακινήτου επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πολλαπλάσιο της συχνά αμελητέας αξίας των κληρονομιαίων αυτών ακινήτων.

Αν μάλιστα στο εγγύς μέλλον επιβληθεί ότι στις αποδοχές κληρονομίας θα πρέπει να επισυνάπτεται και «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» των κληρονομιαίων ακινήτων, όπως είχε επιχειρηθεί το 2016 με τη ρύθμιση του άρθρου 64 παρ. β του αρχικού νομοσχεδίου (μετέπειτα Ν. 4495/2017), η οποία αποσοβήθηκε με την εντονότατη αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ, τότε θα βρεθούμε ολοταχώς μπροστά στην πλήρη «νεκρανάσταση» αυτού που η κυβέρνηση σήμερα, με τις αφορολόγητες γονικές παροχές επιχειρεί να «θάψει» οριστικά: του «Κινήματος Δεν Κληρονομώ», που αποτέλεσε τον χειρότερο κοινωνικό εφιάλτη της εποχής των μνημονίων… 

*Του Στράτου Παραδιά, Δικηγόρου Α.Π., Προέδρου ΠΟΜΙΔΑ - UIPI

πίσω στο αρχείο