Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ" 2021

HELP DESK YΠΕΝ. Λειτουργεί καθημερινά η ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών (helpdesk) για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με στόχο την καλύτερη ενημέρωση προετοιμασία των ενδιαφερόμενων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 6241829 (20 γραμμές), το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά –εργάσιμες ημέρες- από τις 07.00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Σημειώνεται ότι το helpdesk ξεκινά νωρίτερα και είναι πιο διερυμένο σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους του «Εξοικονομώ», ώστε να ανταποκρίνεται στο αυξημένο μέγεθος του προγράμματος και να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης για τις αλλαγές που προβλέπονται. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα καλύπτει όχι μόνο τα «βασικά» ερωτήματα (ποιοι είναι δικαιούχοι, οδηγίες για την υποβολή της αίτησης κλπ.) αλλά και εξειδικευμένα θέματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τη χρήση της πλατφόρμας κ.α. στα οποία θα απαντούν μηχανικοί και εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι. Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.exοikonomo@prv.ypeka.gr .


ΗELP DESK ΠΟΜΙΔΑ.Οι τεχνικοί συνεργάτες της ΠΟΜΙΔΑ θα είναι σε θέση προιόντος του χρόνου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών μας και να  βοηθήσουν στην υπαγωγή των ακινήτου τους στο πρόγραμμα αυτό και σε όσα ακολουθήσουν.   


Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον από τα μέλη μας για το νέο αυτό πρόγραμμα,  εξ αιτίας του ότι για πρώτη φορά θα επιδοτηθεί η ανακαίνιση και ενοικιαζομένων κατοικιών.

Για το λόγο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ γνωστοποιεί μιά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσφορά προς τα μέλη της, από τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών και τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, την PLANET Α.Ε., που ενδιαφέρει και αφορά συγκεκριμένα όσους ενδιαφέρονται να δανειοδοτηθούν άτοκα για το ποσό της συμμετοχής τους.     

Μέτοχος της PLANET είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), μία από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερου​ς Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας καθώς και στο πλαίσιο της διαχρονικής και έμπρακτης υποστήριξης των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε όλους τους κύκλους του Προγράμματος ‘Εξοικονόμηση κατ' Οίκον’.

Η Planet έχει ιστορία και εμπειρία άνω των 30 ετών, στο δε Πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση κατ' Οίκον’ δραστηριοποιείται από το 2010 με μεγάλη επιτυχία και σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Η ειδική προσφορά της Planet προς τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ είναι η εξής:

Για όλα τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ που ενδιαφέρονται να εντάξουν στο Πρόγραμμα μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες τους και υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να λάβουν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) το άτοκο δάνειο που προβλέπει το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ", η Planet τους παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Δωρεάν ενημέρωση και εξυπηρέτηση μελών της ΠΟΜΙΔΑ σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος ‘’Εξοικονομώ – Αυτονομώ’’, μέσω απεριόριστης πρόσβασης στο Help-Desk της Planet με τον αριθμό μητρώου μέλους τους:

Τηλεφωνικό κέντρο PLANET: 210 6905200,  email: exoikonomisi@planet.gr

Δωρεάν εξυπηρέτηση και υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ για την εύρεση έμπειρου και αξιόπιστου ενεργειακού επιθεωρητή, εφ όσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, για την έγκαιρη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης της ιδιοκτησίας και την έκδοση του σχετικού ενεργειακού πιστοποιητικού απόδοσης. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση των δύο ενεργειακών πιστοποιητικών απόδοσης (ένα κατά την υποβολή της αίτησης και ένα κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων) είναι 100% επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και ανέρχεται:

 • για μονοκατοικία & μεμονωμένο διαμέρισμα σε 75€ + 2,5€*τετραγωνικό μέτρο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 400€ (με ΦΠΑ).
 • για πολυκατοικία σε 75€ + 1,7€*τετραγωνικό μέτρο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1095€ (με ΦΠΑ).

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για το πρώτο πιστοποιητικό απόδοσης που είναι προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον ενεργειακό επιθεωρητή και με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ο ενδιαφερόμενος αποζημιώνεται για το 100% του κόστους του από το πρόγραμμα.

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για το δεύτερο πιστοποιητικό απόδοσης καταβάλλεται απευθείας από το πρόγραμμα στον ενεργειακό επιθεωρητή.

Πλήρης υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ ως Σύμβουλοι Έργου στην υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και στην παρακολούθηση του κάθε έργου έως και την τελική εκταμίευση από το Πρόγραμμα. Η αμοιβή της Planet για τις υπηρεσίες αυτές (ανέρχεται σε 350 ευρώ με ΦΠΑ),  καλύπτεται 100% από το Πρόγραμμα, και το ποσό αυτό καταβάλλεται απευθείας στη Planet από το Πρόγραμμα χωρίς επιβάρυνση του ενδιαφερομένου.

Δωρεάν υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ στη λήψη άτοκου δανείου από την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) για 4 ή 5 ή 6 έτη. Συγκεκριμένα, η Planet θα υποστηρίξει τον ενδιαφερόμενο  σε όλη  τη διαδικασία δανειοδότησης και χωρίς επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου θα παρέχει τα εξής:

 • εξυπηρέτηση από εξειδικευμένα στελέχη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την λήψη δανείου και υποβολή του αιτήματος δανείου στην ΕΤΕ
 • συνεχής παρακολούθηση της έγκρισης του αιτήματος δανείου από την ΕΤΕ και σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου

Δωρεάν εξυπηρέτηση και διευκόλυνση μελών ΠΟΜΙΔΑ για την εύρεση έμπειρων και αξιόπιστων συνεργείων κατασκευαστών που θα αναλάβουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων επιλέξιμων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί. Η αμοιβή του κατασκευαστή καταβάλλεται κατά ένα μέρος από το Πρόγραμμα (ανάλογα με το ποσοστό επιδότησης που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος) και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται από το άτοκο δάνειο που θα χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο η ΕΤΕ.

ΧΩΡΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ! Οσα μέλη μας ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ" χωρίς δανειοδότηση, μπορούν να απευθύνονται στους ειδικούς συνεργάτες-στελέχη της ΠΟΜΙΔΑ, στο  email exoikonomo@pomida.gr   

Διαβάστε στο συνημμένο έγγραφο τις βασικές παραμέτρους του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ" και την προσφορά της PLANET προς τα μέλη μας !  


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ" 2020

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μέσω επιχορηγήσεων.

1)Ποια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη και μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα

Για να έχει δικαίωμα υπαγωγής μια κατοικία στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Α)Να υφίσταται νόμιμα

Β)Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Γ)Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (το έτος αναφοράς είναι το έτος 2019 και μετά το 2017 και 2018).

Δ)Βάσει του Α΄ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) να βρίσκεται σε ενεργειακή Κατηγορία Γ και κάτω.

Παρατήρηση

Δεν είναι απαραίτητο να δηλώνεται η κατοικία σαν κύρια κατοικία από τον ιδιοκτήτη της αλλά μπορεί να δηλώνεται από τον ενοικιαστή της.

2)Τρόποι αιτήσεων στο πρόγραμμα

Οι τρόποι που μπορεί να γίνει η αίτηση στο πρόγραμμα είναι τρεις και είναι οι παρακάτω:

Α)Σαν μεμονωμένο διαμέρισμα/μονοκατοικία ( περιλαμβάνονται παρεμβάσεις  στο διαμέρισμα/μονοκατοικία)

Β)Σαν διαμέρισμα πολυκατοκίας τύπου Α( περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα και κοινόχρηστες παρεμβάσεις)

Γ)Σαν πολυκατοικία τύπου Β (περιλαμβάνει μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις).

Παρατήρηση

Στην περίπτωση αίτησης σαν Πολυκατοικία τύπου Α ή τύπου Β απαιτείται να γίνει γενική συνέλευση στην οποία θα αποφασιστεί αν η αίτηση θα γίνει σαν τύπου Α ή τύπου Β (αν αποφασιστεί τύπου Α θα πρέπει να αναφερθούν και ποια διαμερίσματα θα συμμετέχουν στην αίτηση) και θα οριστεί ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας που θα είναι ο υπεύθυνος για την αίτηση.

3)Εισοδηματικά κριτήρια

Στην περίπτωση αίτησης μεμονωμένου διαμερίσματος και μονοκατοικίας για να έχει δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος (αυτός που θα πάρει την επιχoρήγηση) θα πρέπει να πληροί κάποια εισοδηματικά κριτήρια για το έτος 2019 τα οποία αναφέρονται στον πίνακα 2.2.1 σελ.19 του Οδηγού.

Σε περίπτωση αίτησης σαν διαμέρισμα Πολυκατοικίας τύπου Α ή σαν Πολυκατοικία τύπου Β δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων.

4)Ποσοστό επιχορήγησης σε μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες

Το ποσοστό της επιχορήγησης εξαρτάται από τα εισοδηματικά κριτήρια του ωφελουμένου για το έτος 2019 και αναφέρεται στο Πίνακα  2.2.3 σελ.21 του Οδηγού. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 95%. Τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση μπορεί να προέρχονται από ίδια κεφάλαια ή από τραπεζικό δάνειο.

5)Ποσοστό επιχορήγησης Πολυκατοικίας τύπου Α και Β

Το ποσοστό επιχορήγησης αναφέρεται στον Πίνακα 2.2.4 σελ.21-22 Οδηγού και για Πολυκατοικία τύπου Α μπορεί να είναι από 60%-90% ενώ για Πολυκατοικία τύπου Β μπορεί να είναι από 60%-80%.

Στην περίπτωση Πολυκατοικίας τύπου Α τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση μπορεί να προέρχονται είτε από ίδια κεφάλαια είτε από τραπεζικό δάνειο (με την προϋπόθεση ότι όλοι οι ωφελούμενοι παίρνουν δάνειο από την ίδια τράπεζα).

Στην περίπτωση Πολυκατοικίας τύπου Β τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση πρέπει να προέρχονται μόνο από ίδια κεφάλαια.

6)Σχετικά με την Πολυκατοικία τύπου Α

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω περιλαμβάνει κοινόχρηστες και μη επεμβάσεις και:

Α)Η πολυκατοικία πρέπει να έχει ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας.

Β)Το ΠΕΑ αφορά συνολικά στο τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται σαν κατοικία.

Γ)Πληρώνουν και όσοι δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα τις κοινόχρηστες δαπάνες που τους αναλογούν σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο πίνακας κατανομής χιλιοστών της πολυκατοικίας.

Δ)Ίδια τράπεζα για δάνειο για τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση ή κάλυψη του ποσού από ίδια κεφάλαια.

7)Σχετικά με την Πολυκατοικία τύπου Β

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω περιλαμβάνει μονάχα κοινόχρηστες επεμβάσεις και θα πρέπει:

Α) )Η πολυκατοικία να έχει ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας και ΙΒΑΝ συνδεδεμένο με τον ΑΦΜ διαχείρισης πολυκατοικίας.

Β) Το ΠΕΑ αφορά συνολικά στο τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται σαν κατοικία.

Γ)Ίδια κεφάλαια και όχι δάνειο για τα υπόλοιπα χρήματα που δεν καλύπτονται από την επιχορήγηση.

8)Ενεργειακές απαιτήσεις-Στόχος προγράμματος

Ύστερα από την έκδοση του ΠΕΑ που θα συνοδεύεται από έντυπο πρότασης παρεμβάσεων θα πρέπει να επιτευχθεί:

Α)Άνοδος 3 ενεργειακών κατηγοριών για μεμονωμένα διαμερίσματα/μονοκατοικίες και πολυκατοικία τύπου Α.

Β)Δεν υπάρχει ενεργειακός στόχος για πολυκατοικία τύπου Β.

9)Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Α)Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ΖΝΧ και λοιπές παρεμβάσεις.

Β)Για τις κατοικίες που δεν διαθέτουν ΖΝΧ είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του εκτός αν δεν είναι εφικτό.

Παρατήρηση

Για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις πρέπει να υπάρχει όπου απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών (π.χ. εξωτερική θερμομόνωση).

10)Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός

Α)Για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα 50000€

Β)Για διαμέρισμα πολυκατοικίας τύπου Α 50000€

Γ)Για πολυκατοικία τύπου Β 80000€

Δ)Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Παρατήρηση

 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2€ x το σύνολο της εκτιμώμενης από το ΠΕΑ ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας.

11)Ολοκλήρωση Έργου

Το έργο είναι ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (ελέγχεται με το Β΄ΠΕΑ) και έχει εκδοθεί βεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ ότι υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου-Υ.Δ. εγκαταστάτη.

12)Προθεσμία υλοποίησης έργου

Α)Δώδεκα μήνες από την υπαγωγή και όχι μετά τις 16/6/23.

Β)Υπάρχει ύστερα από αιτιολόγηση δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες.

13)Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ανά Περιφέρεια

 • Θεσσαλίας: 20.01.2021
 • Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020
 • Αττικής 14.12.2020
 • Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020
 • Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
 • Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021
 • Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021
 • Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021
 • Πολυκατοικίες 18.01.2021 σε όλη την επικράτεια.

14) Χρήσιμες πληροφορίες: Μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα είτε στέλνοντας το ερώτημα σας στο exoikonomo@pomida.gr είτε τηλεφωνώντας στο Helpdesk του ΥΠΕΝ στο 210 6241829.

Συνημμένα: 1) Οδηγός Προγράμματος και 2) Παραρτήματα Οδηγού. https://exoikonomo2020.gov.gr/odegos

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων. 

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά:

«Η έναρξη του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε στην γραμμή της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ.Το γνωστό σε όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, μετατρέπεται σε «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».Απαντά στην αυξημένη έμφαση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές διαφορές με τα παλιά «Εξοικονομώ» είναι:

-Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπενθυμίζω ότι όλα τα προγράμματα που «έτρεξαν» από το 2011 και μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 δις. ευρώ)

-Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (95% στις λιγνιτικές περιοχές – ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

-Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα προγράμματα εξοικονόμησης από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους μαζί με άλλους ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και το 2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ! Και στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο»

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρακαθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες.

Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις κατηγορίες Α-Β. Είναι επομένως σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (και τα προγράμματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια) αποτελούν κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών τον χρόνο για την επόμενη δεκαετία.

Συμβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δρομολογείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών μέσω της αύξησης των πολιτών που μπορούν να λάβουν μέρος, καθώς και της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.


 

Δείτε εδώ επίσης: