Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ"

Τιμητική διάκριση από το "Ιδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθαν. Μπότση"

Το τριμηνιαίο περιοδικό μας "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ" αποστέλλεται δωρεάν σε όλα τα ενήμερα μέλη μας - ιδιοκτήτες ακινήτων, σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Αν το περιοδικό μας δεν φτάνει στην κατοικία σας, ελέγξτε πρώτα μέσω της γραμματείας μας (mail@pomida.gr) αν είστε ταμειακά ενήμεροι ως προς την ετήσια συνδρομή σας.

2. Οταν αλλάζετε διεύθυνση να την γνωστοποιείτε αμέσως στο mail@pomida.gr όπως και κάθε παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με το περιοδικό ή την οργάνωσή μας.

3. Η διαδικασία διεκπεραίωσης του περιοδικού γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται απόλυτα την αποστολή του σε όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη μας. Όμως δυστυχώς, τo περιοδικό κατά τη διαδρομή του μέχρις εσάς, γίνεται κυριολεκτικά... ανάρπαστο από άλλους ενδιαφερόμενους, είτε ιδιοκτήτες που θέλουν να ενημερώνονται χωρίς να είναι μέλη μας, είτε ενοικιαστές που ενδιαφέρονται για τα θέματα των μισθώσεων. Πρέπει συνεπώς όταν το περιοδικό φτάνει στην διεύθυνσή σας, να μην παραμένει εκτεθειμένο στην είσοδο πολυκατοικιών, μεγάρων κλπ., γιατί κινδυνεύετε να μην φτάνει στα χέρια σας! Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε περνώντας από τη Γραμματεία μας, να ζητάτε κάθε διαθέσιμο τεύχος που σας λείπει!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ:

Τεύχος 150: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2023 Τεύχος 149: Νοέμβριος 2023-Ιανουάριος 2024
Τεύχος 148: Αύγουστος-Οκτώβριος 2023 Τεύχος 147: Μάιος-Ιούλιος 2023
Τεύχος 146: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2023 Τεύχος 145: Νοέμβριος 2022-Ιανουάριος 2023
Τεύχος 144: Αύγουστος-Οκτώβριος 2022 Τεύχος 143: Μάιος-Ιούλιος 2022
Τεύχος 142: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2022 Τεύχος 141: Νοέμβριος 2021-Ιανουάριος 2022
Τεύχος 140: Αύγουστος-Οκτώβριος 2021 Τεύχος 139: Μάιος-Ιούλιος 2021
Τεύχος 138: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2021 Τεύχος 137: Νοέμβριος 2020-Ιανουάριος 2021
Τεύχος 136: Αύγουστος-Οκτώβριος 2020 Τεύχος 135: Μάιος-Ιούλιος 2020
Τεύχος 134: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2020 Τεύχος 133:Νοέμβριος 2019-Ιανουάριος 2020
Τεύχος 132:Αύγουστος-Οκτώβριος 2019 Τεύχος 131:Μάιος-Ιούλιος 2019
Τεύχος 130:Φεβρουάριος-Απρίλιος 2019 Τεύχος 129:Νοέμβριος 2018-Ιανουάριος 2019
Τεύχος 128: Αύγουστος-Οκτώβριος 2018 Τεύχος 127: Μάιος-Ιούλιος 2018
Τεύχος 126: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2018 Τεύχος 125: Νοέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018
Τεύχος 124: Αύγουστος-Οκτώβριος 2017 Τεύχος 123: Μάιος-Ιούλιος 2017
Τεύχος 122: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2017 Τεύχος 121: Νοέμβριος 2016-Ιανουάριος 2017
Τεύχος 120: Αύγουστος-Οκτώβριος 2016 Τεύχος 119: Μάιος-Ιούλιος 2016
Τεύχος 118: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2016 Τεύχος 117: Νοέμβριος 2015-Ιανουάριος 2016
Τεύχος 116: Αύγουστος-Οκτώβριος 2015 Τεύχος 115: Μάιος-Ιούλιος 2015
Τεύχος 114: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2015 Τεύχος 113: Νοέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015
Τεύχος 112: Αύγουστος-Οκτώβριος 2014 Τεύχος 111: Μάιος-Ιούλιος 2014
Τεύχος 110: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2014 Τεύχος 109: Νοέμβριος 2013-Ιανουάριος 2014
Τεύχος 108: Αύγουστος-Οκτώβριος 2013 Τεύχος 107: Μάιος 2012-Ιούλιος 2013
Τεύχος 106: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2013 Τεύχος 105: Νοέμβριος 2012-Ιανουάριος 2013
Τεύχος 104: Αύγουστος-Οκτώβριος 2012 Τεύχος 103: Μάιος-Ιούλιος 2012
Τεύχος 102: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2012 Τεύχος 101: Νοέμβριος 2011-Ιανουάριος 2012
Τεύχος 100: Αύγουστος-Οκτώβριος 2011 Τεύχος 99: Μάιος-Ιούλιος 2011
Τεύχος 97: Νοέμβριος 2010-Ιανουάριος 2011 Τεύχος 96: Αύγουστος-Οκτώβριος 2010
Τεύχος 95: Μάιος-Ιούλιος 2010 Τεύχος 94: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2010
Τεύχος 93: Νοέμβριος 2009-Ιανουάριος 2010 Τεύχος 92: Αύγουστος-Οκτώβριος 2009
Τεύχος 91: Μάιος-Ιούλιος 2009 Τεύχος 90: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2009