Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ταυτότητα Κτιρίου

 

Οι διατάξεις που διέπουν την λεγόμενη "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου" περιέχονται  στο Νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017) με τον τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τον Ν.4693/2019 και τον Χωροταξικό Νόμο 4759/2020. H παράλληλη ισχύς της βεβαίωσης μηχανικού με τις συνεχείς προσπάθειες της ΠΟΜΙΔΑ παράτάθηκε μέχρι 31.12.2021. 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ»

Εν όψει της έναρξης λειτουργείας της «Ταυτότητας Κτιρίου από 1.2.2021 η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη κτιρίου για την προέλευση, διαδρομή  και σημερινή μορφή αυτής της νέας διαδικασίας που στο βάθος χρόνου θα επηρεάσει όλους τους ιδιοκτήτες  κάθε είδους κτιρίων και κατοικιών της χώρας μας.

2008-10. Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Η υποχρεωτική εφαρμογή της «Ταυτότητας Κτιρίου» σε όλα τα κτίρια της χώρας, υπήρξε πρόταση και βασικό αίτημα του τεχνικού κόσμου της χώρας, ευθύς με την εμφάνιση της κρίσης στην οικονομία και την οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ο αρχικός σχεδιασμός της Ταυτότητας Κτιρίου προέβλεπε απρόκλητη και άνευ λόγου περιοδική επιθεώρηση όλων των υφισταμένων κτιρίων της χώρας ανά πενταετία περίπου, με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας διαρκούς πηγής επαναλαμβανομένων εσόδων για τον τεχνικό κλάδο. Σύμφωνα με το νόμο που την θέσπισε αρχικά (3843/2010) η διαδικασία θα ενεργοποιείτο με υπουργική απόφαση που θα καθόριζε τις λεπτομέρειες. Η ΠΟΜΙΔΑ αντέδρασε εντονότατα και ζητούσε από όλους τους αρμόδιους παράγοντες όλων των επομένων κυβερνήσεων να μην υπογράψουν ποτέ μια τέτοια απόφαση, προκειμένου να μην συνδέσουν το όνομά τους με μια διαρκή και ανώφελη επιβάρυνση, ένα άδικο πραγματικό «χαράτσι» σε βάρος ουσιαστικά ολόκληρου του ελληνικού λαού, αν δεν γίνουν δύο σημαντικές αλλαγές στη θέσπισή του. Γι’ αυτό και η έναρξη λειτουργείας της αναβλήθηκε κατ’ επανάληψη και επί σειρά ετών.

2017. Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΛΑΓΗ. Όμως οι ενδιαφερόμενοι για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής επανέρχονταν συνεχώς και το 2016 αναρτήθηκε και πάλι για διαβούλευση νέα νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε και πάλι συνεχείς περιοδικές επιθεωρήσεις όλων των κτιρίων της χώρας. Μετά από συνεχή διαβήματα και εντονότατες διαμαρτυρίες της ΠΟΜΙΔΑ, το 2017 ο Υπουργός ΥΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης, στην τελική φάση κατάρτισης του Ν. 4495/2017 παραδέχθηκε στην εισηγητική του έκθεση ότι οι διαρκείς και χωρίς λόγο επιθεωρήσεις θα αποτελούσαν ένα βάρος δυσβάστακτο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εν καιρώ κρίσης, και έκανε δεκτό το πρώτο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ η Ταυτότητα Κτιρίου στα υπάρχοντα κτίρια να καταρτίζεται μόνον κατά τη μεταβίβασή τους, αντικαθιστώντας τη γνωστή Βεβαίωση Μηχανικού για την μη ύπαρξη αυθαιρεσιών. 

2019. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ. Εν συνεχεία ο Υπουργός ΥΠΕΝ Κωστής Χατζιδάκης με το άρθρο 51 παρ.4 του Ν.4643/2019 έκανε επίσης δεκτό το δεύτερο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος για μεταβίβαση οριζοντίου ιδιοκτησίας πολυκατοικίας κλπ. να υποβάλει την Ταυτότητα μόνον του δικού του διαμερίσματος/γραφείου/καταστήματος (αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας), και όχι ολόκληρης του κτιρίου, όπως αρχικά προβλεπόταν.   

Ετσι με τις δύο καίριες αυτές αλλαγές που πέτυχε η ΠΟΜΙΔΑ, η Ταυτότητα Κτιρίου, απαλλαγμένη από τις υπερβολές του αρχικού σχεδιασμού της, μπαίνει σήμερα σε ισχύ, περιοριζόμενη στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία κάθε κτιρίου, αντικαθιστώντας τη Βεβαίωση Μηχανικού που ισχύει από δεκαετίας.

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑ. Το Δεκέμβριο του 2020 δημοσιεύτηκε και η υπουργική απόφαση ενεργοποίησης της Ταυτότητας Κτιρίου, με διαχειριστή της πλατφόρμας το ΤΕΕ, με ανταποδοτικό τέλος 20€ για κάθε πιστοποιητικό, και με χρόνο έναρξης λειτουργείας την 1.1.2021. Από την  ημέρα αυτή αρχίζει και η πενταετής προθεσμία εντός της οποίας (31.12.2025), εκτός από τα κτίρια του Δημοσίου, ο ιδιωτικός τομέας οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά Ταυτότητα Κτιρίου για τις εξής κατηγορίες ειδικών κτιρίων ιδιοκτησίας του:

α. Κτίρια που στεγάζουν κάθε είδους υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

β. Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ

γ. Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων

δ. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ.)

ε. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

στ. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία

ζ. Καταστήματα κράτησης (π.χ. αστυν. τμήματα) και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ. Όλα τα υπόλοιπα κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (κυρίως τα κτίρια κατοικιών, γραφεία και καταστήματα) θα υποβάλλουν Ταυτότητα Κτιρίου κατά την πρώτη μεταβίβασή τους, ενώ στις επόμενες μεταβιβάσεις ο μηχανικός που θα ορίζει εκάστοτε ο ιδιοκτήτης, θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας, από το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες αλλαγές στην ιδιοκτησία αυτή, ή ότι έχει ενημερωθεί η Ταυτότητα Κτιρίου αν έχει μεσολαβήσει έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικρής κλίμακας για την εκτέλεση εργασιών στην ιδιοκτησία αυτή. Στις νέες οικοδομές η Ταυτότητα Κτιρίου θα εκδίδεται μαζί με την οικοδομική τους άδεια.

ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΔΗΛΩΝΕΙ. Η δήλωση της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες (πολυκατοικία κλπ.), ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία. Οι αμοιβές των μηχανικών δεν υπόκεινται σε διατίμηση, αλλά σε ελεύθερη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή Ταυτότητας ολόκληρου Κτιρίου είναι:

 α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

 β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.  

 γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

 δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

 ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

 στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α` , β` και ε`,

 ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,

 η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας

ι) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ. Για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα «Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας» απαιτούνται τα εξής:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,

 β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.  
 γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,

 δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

 ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

 στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α`, β` και ε`, πλην των κοινοχρήστων χώρων,

 ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον παρόντα (Ν.4495/2017) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,

 η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν,

 θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας

 ι) τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια

 κ) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.


H TAYTOTHTA KTIΡIOY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Του Κων/νου Καράμπαμπα, Πολιτικού Μηχανικού, Τεχνικού Σύμβουλου Ε.Ι.Ε.  karampampask@hotmail.com  

Σε αντίθεση με όσα ανέφερε αρχικά ο Ν.4495/2017 που μιλούσε ρητώς για Ταυτότητα Κτιρίου ύστερα από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ στο Ν.4693/2019 αναφέρεται και ο όρος Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας κάτι που κάνει σαφές ότι σε ήδη υπάρχοντα κτίρια μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας να προχωρήσει στην ταυτότητα της διηρημένης ιδιοκτησίας του και μόνον, και όχι υποχρεωτικά ολοκλήρου του κτιρίου...

Τί είναι Ταυτότητα Κτιρίου-Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και ποιος ο σκοπός τους.

Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή (ηλεκτρονικός φάκελος) που θα ισχύσει από 1/1/2021 και που έχει σαν σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Υπεύθυνοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας είναι οι ιδιώτες Μηχανικοί.

Τί περιλαμβάνει αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος.

1)Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία

2)Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια

3)Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας

4)Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί)

5)Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων

6)Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1,2 και 5

7)Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή την μελέτη στατικής επάρκειας.

8)Τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται τότε θα πρέπει να περαστεί στον φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Ύστερα από την συμπλήρωση των στοιχείων εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο Μηχανικό το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Και στις δυο περιπτώσεις το Πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Ποια κτίρια-διηρημένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες πρέπει να προχωρήσουν στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

Όλα τα κτίρια ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια καθώς και κτίρια ή διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών.

Πότε πρέπει να γίνει η Ταυτότητα Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Όταν δεν έχουμε να κάνουμε με κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, κτίρια Εκπαίδευσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια συνάθροισης κοινού, Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. κτλ (που πρέπει για αυτά να συμπληρωθεί η ταυτότητα κτιρίου εντός 5ετίας από την ημερομηνία ισχύος του Νόμου), η ταυτότητα κτιρίου-αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να υποβληθεί κατά την μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και κυριότητας.

Παρατηρήσεις

1)Όταν στο κτίριο ή στην διηρημένη αυτοτελή ιδιοκτησία γίνει κάποια εργασία η οποία απαιτεί έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικράς κλίμακας που μεταβάλουν πολεοδομικά και κτιριοδομικά μεγέθη τότε η ταυτότητα κτιρίου-αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να ενημερωθεί.

2)Εάν έχουν εκδοθεί ταυτότητες αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών αυτές ενσωματώνονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

3)Αν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου τότε δεν εκδίδεται ηλεκτρονική ταυτότητα των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών.

4)Στις οικοδομές που θα ανεγερθούν εκδίδεται  η Ταυτότητα Κτιρίου μαζί με την οικοδομική άδεια.

5)Το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας αντικαθιστά την βεβαίωση μηχανικού που προβλέπεται για δικαιοπραξίες εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου.

6)Μετά την ημερομηνία ισχύος του Νόμου όσες αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις υπαχθούν στον Ν.4495/2017 θα πρέπει να προβούν και στην ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή κτιρίου.

Δείτε τον κωδικοποιημένο Ν.4495/2017 (τα άρθρα που σχετίζονται με την Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι από το 52 έως το 63): https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/313052/nomos-4495-2017


 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ", Τεύχος 119, ENA ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

«ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ»: Το «Colpo Grosso” σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας! 2016

Του Στράτου Ι Παραδιά, Προέδρου ΠΟΜΙΔΑ & UIPI  stratos@paradias.gr

Η φαντασία των κυβερνώντων για κάθε τι που έχει να κάνει με την επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων πραγματικά δεν γνωρίζει όρια. Τα τελευταία χρόνια μας επιβλήθηκαν ένα σωρό όχι μόνον φόροι, αλλά και διάφορα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τεχνικών για διάφορα θέματα, που αφορούν τα κτίρια, με αμφίβολη ή μηδενική χρησιμότητα. Τώρα όμως έρχεται ένα τεράστιο «κόλπο» ελληνικής έμπνευσης, ένα πραγματικό “colpo grosso”  που ξεπερνά κάθε φαντασία: H ηλεκτρονική «ταυτότητα κτιρίου»! Ο νέος θεσμός που θα μεταβάλλει τα εκατομμύρια έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων και κτιρίων σε εσαεί αναγκαστικούς πελάτες των τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων!

Με το νομοσχέδιο για τον «έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», το υπουργείο θεσπίζει όχι μόνον την αρχική καταγραφή, αποτύπωση και εξωτερική και εσωτερική βιντεοσκόπηση όλων των κτιρίων της χώρας, από ιδιώτες μηχανικούς με δαπάνη των ιδιοκτητών, αλλά και τον υποχρεωτικό επανέλεγχο εκ μέρους τους όλων των κτιρίων ανά πενταετία και των κατοικιών ανά επταετία, καθιστώντας (όπως επεσήμανε η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα) τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας κυριολεκτικά «φόρου υποτελείς» σε ιδιώτες τεχνικούς που θα πραγματοποιούν συνεχείς απρόκλητους και απρόσκλητους ελέγχους επ΄αμοιβή σε όλα τα σπίτια και όλα τα κτίρια, και φυσικά ανοίγοντας νέο λαμπρό πεδίο δόξης στην διαφθορά και τη συναλλαγή.

Προς δόξαν της πάταξης της γραφειοκρατίας, η «ταυτότητα κτιρίων» έρχεται να προστεθεί στα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου, ενεργειακής απόδοσης αλλά και στη βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας που επίσης επιχειρείται να επεκταθεί τόσο στις επαγγελματικές μισθώσεις όσο και στις αποδοχές κληρονομιάς! Βεβαιώσεις χωρίς καμία πρακτική αξία για τους ιδιοκτήτες, ούτε για το σκοπό υπέρ του οποίου υποτίθεται ότι θεσπίστηκαν. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από μόνο του, ουδεμία επίπτωση είχε στην εξοικονόμηση ενέργειας και ότι το μοναδικό πρακτικό αποτέλεσμα ήταν η επιβάρυνση των ιδιοκτητών όπως και η εξυπηρέτηση της  «υπέρτατης ανάγκης» να αποκτήσουν οι τεχνικοί αντικείμενο απασχόλησης στο διηνεκές, εις βάρος κυριολεκτικά της κοινωνίας.

Και αν για τον ΕΝΦΙΑ η δικαιολογία που ακούγεται όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι η ανάγκη να σωθεί η χώρα (χωρίς κανείς να αισθάνεται την υποχρέωση να απολογηθεί για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει τίποτε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ούτε για τη φορολόγηση του πλούτου που διοχετεύθηκε εκτός Ελλάδος, αλλά και για τις προκλητικές απαλλαγές των εχόντων από το συγκεκριμένο φόρο – λαιμητόμο της οικονομίας), η θέσπιση της δήθεν «ταυτότητας κτιρίου» από ένα κράτος που επί δεκαετίες νομιμοποιεί αυθαίρετα, δεν έχει καμιά απολύτως τεχνική, κοινωνική ή ηθική βάση.  Προηγούμενες κυβερνήσεις ήδη νομοθέτησαν το μέτρο αυτό, όμως κάτω από την αντίδραση της ΠΟΜΙΔΑ και την κατακραυγή των πολιτών και του Τύπου, δεν τόλμησαν να το υλοποιήσουν. 

Καλούμε τη σημερινή κυβέρνηση, που κατά πλειοψηφία αποτελείται από τεχνικούς οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει η εφαρμογή του μέτρου αυτού, να μη συνδέσει το όνομά της με την αθλιότητα αυτή σε βάρος του λαού μας, και να μην επιμείνει σε ένα άχρηστο μέτρο που θα ακυρωθεί από την καθολική αντίδραση και οργή του κόσμου!

Καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος να μην πράξει αυτά που δεν τόλμησαν να πράξουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, παρότι τα νομοθέτησαν, αντιλαμβανόμενες την συντεχνιακή προέλευση των μέτρων αυτών και την τεράστια  κοινωνική απαξία τους!

Ζητούμε την απάλειψη των νέων αυτών ρυθμίσεων των άρθρων 22, 64 και 92 του υπό διαβούλευση σ.ν. του ΥΠΕΚΑ, καθόσον δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αλλά αποκλειστικά και προφανέστατα τα συμφέροντα εκείνων που θα εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και θα εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές.

Είναι απαράδεκτο τα εκατομμύρια ιδιοκτητών των καθημαγμένων ακινήτων της χώρας μας, που έχουν στοχοποιηθεί με τρόπο πρωτοφανή από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, να επιβαρυνθούν και με νέες υποχρεωτικές αμοιβές προς όφελος ορισμένων επαγγελματικών κλάδων, πέραν από όσες ήδη δυστυχώς υφίστανται σήμερα…