Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Παρουσίαση της "Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης" μας

Σας καλωσορίζουμε στον ψηφιακό "προθάλαμο" της πρωτοποριακής σελίδας διαδικτυακής on-line εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, απλά με το πάτημα του κουμπιού "ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΛΩΝ"! Στη σελίδα αυτή  έχουν πρόσβαση με username και password όλα τα  μέλη των σωματείων της ΠΟΜΙΔΑ ανεξαρτήτως του τρόπου εγγραφής τους και έχουν καταβάλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους.  Εγγραφείτε και σεις τώρα για να αποκτήσετε  αυτοστιγμεί, μέρα ή νύχτα, 365 μέρες το χρόνο, άμεση πρόσβαση για ανάγνωση και εκτύπωση των δεκάδων παρακάτω εγγράφων!

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ: Τα μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος  (Αθήνα) που έχουν προκαταβάλει συνδρομές και για επόμενα έτη, μπορούν να ζητούν τους κωδικούς πρόσβασής τους για τα έτη αυτά από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΜΙΔΑ mail )@( pomida.gr , αναφέροντας τα στοιχεία τους, την ημερομηνία και τον τρόπο εγγραφής τους και τον αριθμό μητρώου τους, εφόσον τον γνωρίζουν.

ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ:Τα μέλη όλων των άλλων σωματείων - μελών της ΠΟΜΙΔΑ μπορούν και αυτά να λάβουν απ΄ευθείας από τα σωματεία τους τους κωδικούς πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας,  με την προυπόθεση το συγκεκριμμένο μέλος έχει καταβάλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή του στο σωματείο του, και ότι το σωματείο του έχει καταβάλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή στην ΠΟΜΙΔΑ.  Παρακαλείται συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνεται στο προεδρείο του σωματείου του, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τη συνδρομή του σ΄αυτό, δεδομένου ότι η ΠΟΜΙΔΑ δεν διαθέτει καταστάσεις των ταμειακώς ενήμερων μελών των λοιπών σωματείων. 


ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ. Μπορείτε να στείλετε προς τα εξειδικευμένα στελέχη της οργάνωσής μας, μέσω της σελίδας μελών, ένα σύντομο ερώτημά σας και να λάβετε απάντηση (με e-mail ή τηλεφωνικά) για τα εξής θέματα:  Φόροι Ακινήτων, Δημοτικά Τέλη, Μισθώσεις Ακινήτων, Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, Δυστροπία Ενοικιαστών, Τεχνικά-Πολεοδομικά, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΠΕΑ, Εθνικό Κτηματολόγιο, Απαλλοτριώσεις, Διατηρητέα ακίνητα, Συμβολαιογραφικά,  Συνιδιοκτησία-Κοινόχρηστα,  Δασικοί Χάρτες, Ασφάλιση Κτιρίων Μελών, Ρεύμα-Φυσικό Αέριο, Γραμματεία, Γράμμα στον Πρόεδρο. 
Η ON-LINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Για να διαπιστώσετε πως λειτουργεί το σύστημα, μπορείτε ελεύθερα και χωρίς κωδικό να τυπώσετε δοκιμαστικά τα έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης και της Δήλωσης-Αίτησης σε μορφή Adobe Acrobat (.pdf) και την πρόσκληση και το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε Microsoft Word (.doc), με δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσής τους, 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Γενικό πληροφοριακό υλικό

2. Υποδείγματα μισθωτηρίων-Εγγράφων

3. Μισθωτική νομοθεσία

4. Φορολογική νομοθεσία-Έγγραφα

5. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αντιπαροχές κλπ.

6. Δημοτικά τέλη

7. Οριζ. ιδιοκτησία-Διαχείριση πολυκατοικιών

8.Πολεοδομικά-Απαλλοτριώσεις-Διατηρητέα

9. Τεχνικά θέματα-Ανελκυστήρες-Φυσικό αέριο κλπ.

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Ο νέος Ηλεκτρονικός Οδηγός του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή 2023

2. Ανάλυση νομικών θεμάτων. (Πατήστε για να δείτε τον κατάλογο των θεμάτων)

3. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων. (Πατήστε για να δείτε τα θέματα της νομολογίας)

4. Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους ιδιοκτήτες & εκμισθωτές ακινήτων

5. Πληροφορίες για ενεργειακά-ημιυπαίθριους (Κατάλογος μηχανικών της ΠΟΜΙΔΑ)

* Υπεύθ. Δήλωση ν. 1599/1986 Ê  Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση ν.2690/99Ê

 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

(Ανανεωμένα και ενημερωμένα, σε επεξεργάσιμη μορφή Word.doc)

1. Μισθωτήριο κύριας κατοικίας. Ê

2. Μισθωτήριο επαγγελματικής μίσθωσης. Ê

3. Μισθωτήριο δευτερεύουσας κατοικίας. Ê

4. Μισθωτήριο φοιτητικής κατοικίας Ê

5. Μισθωτήριο θερινής διαμονής. Ê

6. Μισθωτήριο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ê

7. Μισθωτήριο χώρου στάθμευσης. Ê

8. Μισθωτήριο αγρομίσθωσης. Ê

9. Μισθωτήριο γενικής χρήσης, για κάθε άλλο ακίνητο Ê

10. Μισθωτήριο εποχιακής μίσθωσης (& εκλογικού γραφείου). Ê

11. Ιδιωτικό συμφωνητικό παράτασης/τροποποίησης όρων μίσθωσης.   Ιδ. συμφ. τροποποίησης μίσθωσης κατοικίας Ê

12. Ιδιωτικό συμφωνητικό αναπροσαρμογής μισθώματος. Ê

13. Ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου αγρού. Ê

14. Οδηγίες συμπλήρωσης μισθωτηρίων. Ê

15. Συμφωνητικό αποχώρησης μισθωτή & απόδοσης ακινήτου. Ê

16. Μισθωτήριο στην Αγγλική. Ê

17. Δίγλωσσο μισθωτήριο κατοικίας (ελληνικά/αγγλικά). Ε

    18. Συμφωνητικό για βραχυχρόνια μίσθωση κατοικίας προς ιδιώτη.

    19. Συμφωνητικό για βραχυχρόνια μίσθωση κατοικίας προς επαγγελματία-εταιρία.

     20. Συμφωνητικό ανάθεσης διαχείρισης ακινήτου για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

     21. Πωλητήριο κινητών πραγμάτων/εξοπλισμού.

     22. Συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης χρήσης κατοικίας/ακινήτου

     23Ειδοποίηση τιμαριθμικής αύξησης ενοικίου ακινήτου

 

3. ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Μίσθωση Κύριας Κατοικίας (Ν. 1703/1987). Ê

2. Εμπορικές Μισθώσεις (Κωδικοποιημένο Π.Δ. 34/1995 με τις τροποποιήσεις του ν. 4242/14).

3. Ν. 4242/2014, άρθρο 13 (Νέος νόμος για τις Εμπορικές Μισθώσεις).

4. Μισθώσεις Δημοσίου (Ν. 3130/2003).

5. Συμπληρωματικές εγκύκλιοι ΥΠΟΙΚ για τις μισθώσεις Δημοσίου.

6. Μισθώσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ. 715/1979).

7. Καθυστέρηση μισθωμάτων - Διαδικασίες αποβολής δύστροπων μισθωτών. Ê

8. Χρήσιμη σχετική νομολογία Δικαστηρίων

9. Πίνακας κατηγοριών μισθώσεων κατοικιών (τουριστικές μισθώσεις κλπ.) ΝEW!

  10. Απόφαση 1187/2017 του Διοικητή ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

     * Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί ΕΝΦΙΑ

    1. ΝΟΜΟΣ 4223/2013 για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

2. Νόμος 4021/2011 για το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ)

3. Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ για το ΕΕΤΗΔΕ

4. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16-12-2011 για το ΕΕΤΗΔΕ

5. Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ για τους τακτοποιημένους χώρους

6. Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ για την φορολόγηση των τακτοποιημένων χώρων

7. Νόμος 3842/2010 για ΦΑΠ, τεκμήρια κλπ.

8. Εγκύκλιος ΠΟΛ 1094/2010 για τον ΦΑΠ

9. Εγκύκλιος ΠΟΛ 1135/2010 για εισόδημα-τεκμήρια ακινήτων κλπ.

10. Δικαιολογητικά φορ. απαλλαγής για απόκτηση Α΄ κατοικίας (ΠOΛ. 1101/2010) Ê

11. Νόμος 3899/2010 & Εγκύκλιος για εξαίρεση Α' κατοικίας από "πόθεν έσχες".

12. Διοικητική Κωδικοποίηση Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων (Πολ 1053/2004) (91 σελ.)

13. ΚΥΑ 3/4/2008 για το ελάχιστο κόστος κατασκευής κτιρίων.

14 .Δικαιολογητικά για έκδοση Α.Φ.Μ. και αγορά Εργόσημου από διαχειριστή πολυκατοικίας

 15. Εκτύπωση υποδειγμάτων όλων των φορολογικών εντύπων

16. Ανέγερση κτίσματος από τον μισθωτή σε οικόπεδο του εκμισθωτή.Ê

17. Φορολογία της αποζημίωσης εκμισθωτή λόγω φθορών στο μίσθιο.Ê

 

5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ.

1. Συμβουλές για αγοραστές ακινήτων. Ê

2. Συμβουλές για αντιπαροχή ακινήτων. Ê

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου. Ê

4. Συμβουλές και υπόδειγμα εντολής προς μεσίτη για εκμίσθωση ή πώληση ακινήτου. Ê

5. Υπόδειγμα απόδειξης καταβολής αρραβώνα για αγορά ακινήτου. Ê

6. Υπόδειγμα πρακτικού παράδοσης-παραλαβής ακινήτου με επιφυλάξεις Ê

7. Υπόδειγμα πρακτικού παράδοσης-παραλαβής ακινήτου χωρίς επιφυλάξεις Ê

8. Δικαιώματα Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων-Υποθηκ/κων σε δικαιοπραξίες επί ακινήτων Ê

9. Νόμος 4072/2012 περί Μεσιτών Ακινήτων, άρθρα 197 επομ. Ê

 

6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - Το τμήμα αυτό τελεί υπό αναδιαμόρφωση. Συμβουλευτείτε τη σελίδα μας "Δημοτικά Τέλη"

1. Απαλλαγή κλειστών ακινήτων από Δημοτικά Τέλη (Ν. 3345/2005). Ê

2. Εγκύκλιος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για την απαλλαγή ακινήτων από Δημοτικά Τέλη. Ê

3. Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για την απαλλαγή ακινήτων από Δημ. Τέλη. Ê

4. Γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη για την παραγραφή Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ. Ê

5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Τ.Α.Π. (N. 2130/93). Ê

6. Ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. Ê

7. Δημοτικά τέλη επί νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Ê

 

7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

    1. Οδηγός του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή (8 σελ.) Ê

2. Οριζόντια Ιδιοκτησία (Ν. 3741/1929) Ê

3. Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση κανονισμού (Ν. 1562/85) Ê

4. Διατήρηση κατοικίδιων ζώων σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (Ν. 3170/03) Ê

5. Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια (Π.Δ. 7-11-1985)

6. Ανάλυση Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για τη στάθμευση στους χώρους πολυκατοικιών. Ê

7. Γνωμοδότηση Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για την κατανομή των δαπανών ανακαίνισης ανελκυστήρα Ê

8. Πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση "καταληψιών" θέσεων στάθμευσης Ê

9. Βεβαίωση καταβολής δαπανών επισκευής και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων. Ê

10. Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση συνιδιοκτητών πολυκατοικίας. Ê

11. Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών πολυκατοικίας. (σε Word) Ê

12. Ατομική σύμβαση πρόσληψης θυρωρού-προσωπικού καθαριότητας. Ê

13. Συμφωνητικό ανάθεσης περιοδικής συντήρησης ανελκυστήρα. Ê

14. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Πολυκατοικιών 2008-2009 (Κωδικοποιημένη).

15. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Πολυκατοικιών 2010-2012.

16. Υπόδειγμα συμβολαιογραφικού κανονισμού κτιρίου κατοικιών.

17. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων

18. Δικαιολογητικά για έκδοση Α.Φ.Μ. και αγορά Εργόσημου από διαχειριστή πολυκατοικίας

    19. Ανάρτηση αποδείξεων κοινοχρήστων πολυκατοικιών

 

8. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ - ΔΑΣΙΚΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ κλπ.

1. Νόμος 4512/2018 ("Ελληνικό Κτηματολόγιο", Διαμεσολάβηση-άρθρα 178 επ. κλπ.)

2. Νόμος 4495/2017 (πολεοδομία, ταυτότητα κτιρίου, αυθαίρετα, αυτονόμηση θέρμανσης κλπ.)

3. Νόμος 4178/2013 για τη δήλωση αυθαιρέτων

4. Νόμος 4014/2011 (άρθρο 23 επ.) για τη δήλωση αυθαιρέτων

5. Νόμος 4030/2011 για τις οικοδομικές άδειες και τα τοπογραφικά

6. Νόμος 3843/2010 για Ημιυπαίθριους - "Ταυτότητα Κτιρίου".

7. Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για τους τακτοποιημένους χώρους

8. Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΠΟΜΙΔΑ για την φορολόγηση των τακτοποιημένων χώρων

9. Βασική Νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση και τα σχετικά πρόστιμα.

10. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για την εισφορά σε γή (Εγκύκλιος 30/2004).

11. Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ για την εισφορά σε χρήμα (Εγκύκλιος 31/2004).

12. Χρήσεις γης και ειδικοί όροι δόμησης για το κέντρο της Αθήνας.

13. Νομοθεσία για την υπαίθρια διαφήμιση και τις επιγραφές.

14. Διαδικασία αδειοδότησης ίδρυσης πολυκαταστημάτων (Ν. 3375/2005)

15. Διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

16. Απόφαση ΥΠΕΝ για τη μελέτη στατικής επάρκειας

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ

1. Κυριότητα και διαδικασία κήρυξης μνημείων (Ν. 3028/2002).

2. Διαδικασία κήρυξης διατηρητέων (Ν. 1577/1985).

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

1. Διατάξεις του Συντάγματος περί ιδιοκτησίας και απαλλοτριώσεων.

2. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001).

ΔΑΣΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Δασικός Νόμος (Ν. 3208/2003).

2. Χρήσιμη νομολογία Δικαστηρίων

3. Εξαίρεση νομίμων οικοδομών από τη δασική νομοθεσία

4. Απόφαση για την διαχείριση εγκαταλελειμένων δασών

 

9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

O πλήρης ΟΔΗΓΟΣ του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2018 !

1. Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Ν. 2965/2001).

2. Περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (Ν. 3661/2008).

3. Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων κλπ. (Π.Δ. 100/2010).

4. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

5. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (1603/4-10-2010).

6. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (2279/22-12-2010).

7. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για το ενεργειακό πιστοποιητικό στις μισθώσεις (382/12-1-2012).

8. Nόμος για την Ενεργειακή απόδοση Κτιρίων (4122/2013)

9. Νόμος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (4342/2015).

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1. Συντήρηση και επιθεώρηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008)

2. Εγκατάσταση, επιθεώρηση και συντήρηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 1957/2005)

3. Κατάλογος διαπιστευμένων εταιριών επιθεώρησης ανελκυστήρων.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1. Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια (Π.Δ. 7-11-1985)

2. Φυσικό αέριο στις οικοδομές-πολυκατοικίες (Κωδικοποιημένο Π.Δ. 420/87).

3. Φυσικό Αέριο στα κτίρια του Δημοσίου (ΚΥΑ 16954/2005)

4. Περιορισμοί καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας (ΚΥΑ 4241/796/2000).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Θέματα ασφαλείας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

2. Νέος Κανονισμός Εσωτερικών. Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ HD 384)