Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Σωστό αλλά λίγο το ποσοστό μείωσης ΕΝΦΙΑ των ασφαλισμένων κατοικιών... Της Νεόκλειας Κρατήρα*
22/01/2024

Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές  αλλά κυρίως τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή μου της Μαγνησίας, όσο και την δημοσίευση του άρθρου 44* του νόμου 5045 / 2023 για την μείωση του ΕΝΦΙΑ των ασφαλισμένων κατοικιών και τον τρόπο που σκέφτεται η κυβέρνηση να την υλοποιήσει από φέτος, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρότερα με τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων και τις συνέπειες τους τόσο στους άμεσα πληγέντες όσο και στους έμμεσα πληγέντες δηλαδή όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, καθόσον η αρωγή του κράτους σε πληγείσες επιχειρήσεις και νοικοκυριά προέρχεται από τα κρατικά έσοδα.

Σύμφωνα με την προσθήκη στο άρθρο 3 του νόμου 4223 / 2013, από το 2024 και έπειτα οι κατοικίες οι οποίες είναι ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και στοιχεία της φύσης, θα έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 10%, τόσο στον κύριο φόρο όσο και τον συμπληρωματικό.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμα μέσω της οποίας θα δηλώνονται οι ασφαλισμένες κατοικίες και θα υπολογίζεται η έκπτωση 10% από τον κύριο αλλά και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.  

Εμείς ωστόσο ως ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζουμε ότι το ποσοστό μείωσης 10% είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Το μέτρο σαφώς βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πιστεύουμε ότι το κίνητρο είναι τόσο ασθενές που είναι αμφίβολο, αν θα προσελκύει πολλούς ιδιοκτήτες, ώστε να θεωρηθεί επιτυχημένο.

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει να γίνουν πολύ πιο τολμηρές παρεμβάσεις με σοβαρότερα κίνητρα, ώστε να κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών και να ασφαλιστεί έγκαιρα και σωστά, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.

Ένα ποσοστό μείωσης 30% είναι το ελάχιστο αναγκαίο για να είναι και αποτελεσματικό, και όχι μόνο για τις κατοικίες, αλλά και τα επαγγελματικά ακίνητα. Μετά τις καταστροφές που έγιναν στο Βόλο και τη Μαγνησία είναι προφανές ότι η λύση είναι η καθολική ασφάλιση, οπότε όλοι θα βγούμε  κερδισμένοι, γιατί τα ασφάλιστρα θα πέσουν σημαντικά λόγω του αριθμού των ασφαλισμένων και ο κρατικός προϋπολογισμός δεν θα αφαιμάσσεται μετά από κάθε ακραία καταστροφή που δυστυχώς προβλέπεται να συμβαίνει  όλο και συχνότερα .

* Το άρθρο 44 του Ν. 5045 / 2023 έχει εως εξής: "Για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά.".

* Η Νεόκλεια Κρατήρα είναι Δικηγόρος Βόλου, Οικονομολόγος και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Βόλου.

πίσω στο αρχείο