Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση: Ερχεται "τσουνάμι" στους ιδιοκτήτες κτιρίων και κατοικιών Του Στράτου Ι. Παραδιά
29/11/2020

Με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της, περί υποχρεωτικής ενεργειακής ανακαίνισης του συνόλου των κτιρίων της Ευρώπης, η γραφειοκρατία των Βρυξελλών στο όνομα της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας επιχειρεί να καταδικάσει σε απόλυτη (και όχι μόνο ενεργειακή) φτώχεια, τα εκατομμύρια των μικρών και μεσαίων ιδιοκτητών ακινήτων της ΕΕ που αδυνατούν να ανταποκριθούν!

Εισακούγοντας προφανώς τα πανίσχυρα λόμπι του κατασκευαστικού κλάδου και αδιαφορώντας για την ύπαρξη ή μη οικονομικής δυνατότητας από την πλευρά των ιδιοκτητών, οι Βρυξέλλες επιβάλλουν κατά απόλυτα αντιδημοκρατικό τρόπο στους Ευρωπαίους «υπηκόους» να επενδύσουν αναγκαστικά απίστευτα δισεκατομμύρια ευρώ, που πρακτικά δεν θα αποσβεσθούν ποτέ, για να περιορίσουν την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων, διαφορετικά θα οδηγηθούν σε πλήρη απαξίωση των περιουσιών τους, μέσω σκληρών φορολογικών, διοικητικών και συναλλακτικών μέτρων και κυρώσεων χωρίς προηγούμενο!

Για το εφιαλτικό αυτό «τσουνάμι» σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων έχουν τεράστια ευθύνη οι κυβερνήσεις των δύο τελευταίων δεκαετιών, οι υπουργοί των οποίων συνεχώς πλειοδοτούσαν στα "ΝΑΙ" σε όλα τα ευρωπαϊκά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, αδιαφορώντας για την γνωστή πλήρη αδυναμία υλοποίησης των απίστευτων αυτών μέτρων, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου!

Η λύση για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων είναι η εφαρμογή γενικευμένων και ισχυρών πραγματικών κινήτρων, επιδοτήσεων και άτοκων δανείων, όπως αυτά που είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά (επιστροφή του 40% του συνολικού κόστους της ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης)  και αυτά τα ελάχιστα που προβλέπονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»...

Γι’ αυτό καλούμε τους ευρωπαίους εμπνευστές αυτών των αντιδημοκρατικών και πρακτικά απραγματοποίητων μέτρων και τους εγχώριους ενθουσιώδεις χειροκροτητές τους, να αντιληφθούν ότι η πολιτική του «βούρδουλα» για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, και χωρίς καμιά ουσιαστική διευκόλυνση των πολιτών, θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα την πλήρη φτωχοποίηση των ιδιοκτητών της Ευρώπης και ιδιαίτερα της χώρας μας…

* Στράτος Ι. Παραδιάς

Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI - www.uipi.com).

==================================

RENOVATION WAVE: A "tsunami" coming upon the building and house owners of Europe!!!

 

With its announcements today on the mandatory energy renovation of all buildings in Europe, the Brussels bureaucracy in the name of fighting energy poverty is trying to condemn to absolute (and not only energy) poverty, the millions of small and medium-sized property owners of EU, who are unable to comply!

Apparently listening to the powerful lobbies of the construction industry and ignoring the poor on non-existing financial possibilities on the part of the owners, Brussels imposes in a completely anti-democratic way on European "subjects" to invest an unbelievable number of billions of euros to reduce the energy consumption of buildings, otherwise they will suffer a complete devaluation of their property, through harsh tax, administrative and transactional measures and unprecedented sanctions!

The governments of the last two decades have a huge responsibility for this nightmarish "tsunami" to the detriment of property owners, whose ministers have been constantly bidding "YES" on all European energy-saving measures in buildings, in the name of environmental protection, ignoring for the well-known complete impossibility of implementing these incredible measures, especially in the countries of southern Europe!

The solution to limit the energy consumption of buildings is to apply generalized and strong real incentives, subsidies and interest-free loans, such as those announced before the last election in Greece (return of 40% of the total cost of energy and operational upgrades) and those peanuts provided in the greek Energy Ministry "Saving at Home" Program...

That is why we call on the European instigators of these anti-democratic and practically unrealistic measures and their enthusiastic domestic applauses, to realize that the policy of the "whip" to implement these measures, and without any substantial facilitation of the citizens, will only result to the complete impoverishment of the owners of Europe and especially of Greece.

* Stratos Paradias

President of Hellenic Property Federation and the International Union of Property Owners (UIPI - www.uipi.com )

πίσω στο αρχείο