Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΑΑΔΕ: 34 εκ. επιστροφές και οδηγίες για διορθώσεις δηλώσεων COVID
21/10/2020

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε ότι από τον μέχρι σήμερα έλεγχο και εκκαθάριση στις δηλώσεις Covid έχουν χορηγηθεί εκπτώσεις σε περίπου 200.000 φορολογουμένους εκμισθωτές ακινήτων, συνολικού ύψους σχεδόν 34.000.000 €.

Ομως η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη γιατί από την επεξεργασία των Δηλώσεων Covid και των Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών Μαρτίου – Αυγούστου 2020, διαπιστώθηκε πλήθος περιπτώσεων με λάθη ή παραλείψεις, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται διευκρινίσεις από τους ενδιαφερόμενους, λόγω αναντιστοιχιών στις δηλώσεις τους.

Ετσι περίπου 200.000 εκμισθωτές με λανθασμένες δηλώσεις θα λάβουν από τη Δευτέρα, 26/10/2020 και μετά, οδηγίες με μηνύματα στο λογαριασμό τους στο myTAXISnet, ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλείψεις και να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου. Οι περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων αφορούν κυρίως στα εξής θέματα:

- Υποβολή Δήλωσης Covid χωρίς να είναι σε ισχύ (και δηλωμένη στην ΑΑΔΕ) συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων από τους εκμισθωτές.

- Ασυμφωνία δηλωμένου μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης Covid

- Μη συμπλήρωση στη Δήλωση Covid του είδους της μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική)

- Ασυμφωνίες σε δηλώσεις Covid που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διορθώσουν άμεσα τις δηλώσεις τους, ώστε να τους πιστωθούν άμεσα οι επιστροφές που δικαιούνται.  

πίσω στα νέα