Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΑΑΔΕ: Ζητούνται προς μίσθωση χώροι για τη στέγασή της στην Αθήνα
10/02/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ' ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα ή περισσότερα ακίνητα κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν.3130/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της.

Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση ακινήτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή και κάτοχοι ακινήτων δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης), να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Είδος ακινήτου: Γραφειακοί χώροι συνολικής επιφάνειας από 5.000 έως 20.000 τ.μ., καλυπτόμενοι από οικοδομική άδεια που να εξυπηρετούν χρήση γραφείων.

Επισημαίνεται ότι για χώρους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από οικοδομική άδεια, αλλά είναι απλώς τακτοποιημένοι, δεν είναι δυνατόν να καταβάλλεται μίσθωμα.

Περιοχή αναζήτησης: Στον Δήμο Αθηναίων και σε απόσταση έως 800 μέτρα περίπου από σταθμό ΜΕΤΡΟ ή ΗΣΑΠ ή ΤΡΑΜ.

Κατάσταση ακινήτων: Ακίνητα σύγχρονων απαιτήσεων απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του εκμισθωτή (εργασίες διαρρύθμισης, Η/Μ εγκαταστάσεις, δομημένη καλωδίωση)

Γενικές Προδιαγραφές:

Πρόσβαση ΑμεΑ, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, ΠΕΑ Γ'

Διάρκεια μίσθωσης: 12 έτη

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να αναλάβει με μέριμνα και δαπάνες του τις απαιτούμενες εργασίες με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της ΑΑΔΕ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή του υποδείγματος

Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται)

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει εναλλακτικά:

- Ηλεκτρονικά (κατόπιν σάρωσής του) στη διεύθυνση aadebuildings@aade.gr

- Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: «Α.Α.Δ.Ε. – Γ.Δ.Ο.Υ. - Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών, Ερμού 23-25 (6ος όροφος), Αθήνα»

Πληροφορίες/ Διευκρινίσεις: Τμήμα Κτιριακών Υποδομών Α.Α.Δ.Ε. (Ερμού 23-25, Αθήνα)

Υπεύθυνοι - τηλ. επικοινωνίας:

Χριστίνα Λάμπρου: 213 16 24 276

Κατερίνα Χατζηκωνσταντίνου: 213 16 24 274

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την Α.Α.Δ.Ε., η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

- Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

- Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από την Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά για τον σκοπό της Πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν

- Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους

- Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Τμήμα Γ' Κτιριακών Υποδομών

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κτιριακών Υποδομών

Α.Α.Δ.Ε. Ερμού 23-25, 101 84 Αθήνα

Τ 213 16 24 276   Κ 6944 777 484

F 213 16 24 227

aadebuildings@aade.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi/prosklese-ekdeloses-endiapherontos-gia-prosphora-akineton)

πίσω στα νέα