Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Αίτημα ΠΟΜΙΔΑ για παράταση της προθεσμίας δήλωσης λήξης μισθώσεων ακινήτων.
01/08/2023

Έως τις 31.8.2023 παρατάθηκε η σχετική προθεσμία, με αποτέλεσμα ένα ακόμη δίκαιο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ να γίνει εν μέρει έστω,  αποδεκτό από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή. Συγκεκριμένα με την Α. 1118 /28-07-2023 απόφασή του έγινε τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

Με την απόφαση αυτή ορίζεται ως προθεσμία εντός της οποίας οι εκμισθωτές ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) θα μπορούν δηλώσουν την λύση της μίσθωσης για συμφωνίες μίσθωσης που έχουν λυθεί μέχρι και 31η Δεκεμβρίου 2022 η 31η Αυγούστου 2023, χωρίς επιβολή προστίμου εκπροθέσμου ή άλλες συνέπειες.

Λήψη αρχείου σε μορφή (ΦΕΚ)   Λήψη αρχείου

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

Παράταση έως την 31.12.2023 για τη δήλωση της λήξης των μισθώσεων ακινήτων που έληξαν μέχρι 31.12.2022, είχε ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ, εξ αιτίας των συνεπειών που συνεπάγεται η άγνοια της σχετικής υποχρέωσης εκ μέρους των φορολογουμένων πολιτών. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη

Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα                                                                                     Αθήνα, 27.7.2023

ΘΕΜΑ: Αίτημα ΠΟΜΙΔΑ για παράταση της προθεσμίας δήλωσης λήξης μισθώσεων ακινήτων.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί και κε Διοικητά

Εν όψει της εκτεταμένης άγνοιας των φορολογουμένων ιδιοκτητών ως προς τις σοβαρές συνέπειες σε βάρος τους που συνεπάγεται η μη δήλωση της λήξης των μισθώσεων ακινήτων στην εφαρμογή Μισθώσεων της ΑΑΔΕ, αλλά και του φόρτου εργασίας των φορολογικών τους συμβούλων, επανερχόμεθα στο αίτημά μας για παράταση της προθεσμίας δήλωσης της λήξης μισθώσεων ακινήτων που έληξαν έως την 31.12.2022, η οποία λήγει την ερχομένη Δευτέρα, 31.7.2023,  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

                                          Με εξαιρετική εκτίμηση

                 Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματεύς

                                                                      

          Στράτος Παραδιάς                                                                    Τάσος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. - Πρόεδρος UIPI                                                      Δικηγόρος Α.Π. - υ.Δ.Ν.

πίσω στα νέα