Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Διαδικτυακό webinar για την βιώσιμη κυκλικότητα στον κτιριακό τομέα: Πέμπτη, 27 Απρ. από τις 11.00
01/04/2023

Δηλώστε εδώ συμμετοχή και παρακολουθήστε το!

Η μετάβαση σε έναν πιο κυκλικό και βιώσιμο ιδιωτικό οικιστικό τομέα στην Ευρώπη κερδίζει έδαφος. Ενώ οι πρώτοι που υιοθέτησαν τις κυκλικές διαδικασίες σε έργα κατασκευής και ανακαίνισης έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου, η κυκλικότητα απέχει ακόμη πολύ από την ευρεία υιοθέτηση στον τομέα.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι κυκλικές αρχές χάρη στα επιχειρηματικά μοντέλα για τον τομέα της ιδιωτικής κατοικίας που αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου Drive 0, με βάση τις εμπειρίες δύο πιλοτικών προγραμμάτων, τα οποία θα παρουσιαστούν για να εμπνεύσουν την αναπαραγωγή τους.

Για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο οι πρακτικές κυκλικότητας είναι σημαντικές και πρέπει να αξιοποιούνται στα ιδιωτικά κτίρια κατοικιών στο πλαίσιο του webinar θα γίνει παρουσίαση ενός κεντρικού ομιλητή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθούμενη από μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρωτοπόρων εμπειριών της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον ιδιωτικό τομέα ακινήτων στη Σουηδία και τη Φινλανδία, τον κατασκευαστικό τομέα και τους καταναλωτές, και φυσικά τη διοργανώτρια UIPI.

Η άσκηση αυτή θα επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις αναγκαίες αλλαγές στην πολιτική της ΕΕ και την ιδιωτική πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης της βιώσιμης κυκλικότητας από την αγορά στον κτιρακό τομέα.

Δηλώστε εδώ συμμετοχή και παρακολουθήστε το!

πίσω στα νέα