Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ" εν όψει...
26/11/2020

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το τελικό κείμενο του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο παρέχει κίνητρα για παρεμβάσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των κατοικιών. Στόχος είναι η μείωση των ενεργειακών αναγκών, ο περιορισμός της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και η μετάβαση σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Στη δράση  μπορούν να ενταχθούν κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, των οποίων οι ιδιοκτήτες επιδοτούνται ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό. Επίσης προαιρετική είναι και η λήψη δανείου του οποίου οι τόκοι επιδοτούνται. Στη δράση  περιλαμβάνονται και κίνητρα για παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων. Οπως η ΠΟΜΙΔΑ έχει τονίσει, πρόκειται για "σταγόνα εν τω ωκεανώ"  σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και με την υποχρεωτικότητα που θα επιβληθεί σταδιακά στους ιδιοκτήτες όλων των υφισταμένων κτιρίων να τα ανακαινίσουν, είτε μπορούν, είτε όχι, με τραγικά αποτελέσματα σε βάρος της κοινωνίας... 

HELP DESK YΠΕΝ. Ανοιξε ήδη η ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών (helpdesk) για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», με στόχο την καλύτερη ενημέρωση προετοιμασία των ενδιαφερόμενων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 6241829 (20 γραμμές), το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά –εργάσιμες ημέρες- από τις 07.00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Σημειώνεται ότι το helpdesk ξεκινά νωρίτερα και είναι πιο διερυμένο σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους του «Εξοικονομώ», ώστε να ανταποκρίνεται στο αυξημένο μέγεθος του προγράμματος και να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης για τις αλλαγές που προβλέπονται. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα καλύπτει όχι μόνο τα «βασικά» ερωτήματα (ποιοι είναι δικαιούχοι, οδηγίες για την υποβολή της αίτησης κλπ.) αλλά και εξειδικευμένα θέματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τη χρήση της πλατφόρμας κ.α. στα οποία θα απαντούν μηχανικοί και εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι. Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.exοikonomo@prv.ypeka.gr

ΗELP DESK ΠΟΜΙΔΑ.Οι τεχνικοί συνεργάτες της ΠΟΜΙΔΑ θα είναι σε θέση προιόντος του χρόνου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών μας και να  βοηθήσουν στην υπαγωγή των ακινήτου τους στο πρόγραμμα αυτό και σε όσα ακολουθήσουν.   

Η ειδική προσφορά της Planet προς τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ είναι η εξής:

Για όλα τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ που ενδιαφέρονται να εντάξουν στο Πρόγραμμα μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες τους και υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμούν να λάβουν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) το άτοκο δάνειο που προβλέπει το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ", η Εταιρεία Συμβούλων Planet τους παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Δωρεάν ενημέρωση και εξυπηρέτηση μελών της ΠΟΜΙΔΑ σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος ‘’Εξοικονομώ – Αυτονομώ’’, μέσω απεριόριστης πρόσβασης στο Help-Desk της Planet με τον αριθμό μητρώου μέλους τους:

Τηλεφωνικό κέντρο PLANET: 210 6905200,  email: exoikonomisi@planet.gr

Δωρεάν εξυπηρέτηση και υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ για την εύρεση έμπειρου και αξιόπιστου ενεργειακού επιθεωρητή, εφ όσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, για την έγκαιρη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης της ιδιοκτησίας και την έκδοση του σχετικού ενεργειακού πιστοποιητικού απόδοσης. Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση των δύο ενεργειακών πιστοποιητικών απόδοσης (ένα κατά την υποβολή της αίτησης και ένα κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων) είναι 100% επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και ανέρχεται:

  • για μονοκατοικία & μεμονωμένο διαμέρισμα σε 75€ + 2,5€*τετραγωνικό μέτρο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 400€ (με ΦΠΑ).
  • για πολυκατοικία σε 75€ + 1,7€*τετραγωνικό μέτρο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1095€ (με ΦΠΑ).

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για το πρώτο πιστοποιητικό απόδοσης που είναι προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον ενεργειακό επιθεωρητή και με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ο ενδιαφερόμενος αποζημιώνεται για το 100% του κόστους του από το πρόγραμμα.

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή για το δεύτερο πιστοποιητικό απόδοσης καταβάλλεται απευθείας από το πρόγραμμα στον ενεργειακό επιθεωρητή.

Πλήρης υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ ως Σύμβουλοι Έργου στην υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και στην παρακολούθηση του κάθε έργου έως και την τελική εκταμίευση από το Πρόγραμμα. Η αμοιβή της Planet για τις υπηρεσίες αυτές (ανέρχεται σε 350 ευρώ με ΦΠΑ),  καλύπτεται 100% από το Πρόγραμμα, και το ποσό αυτό καταβάλλεται απευθείας στη Planet από το Πρόγραμμα χωρίς επιβάρυνση του ενδιαφερομένου.

Δωρεάν υποστήριξη μελών ΠΟΜΙΔΑ στη λήψη άτοκου δανείου από την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) για 4 ή 5 ή 6 έτη. Συγκεκριμένα, η Planet θα υποστηρίξει τον ενδιαφερόμενο  σε όλη  τη διαδικασία δανειοδότησης και χωρίς επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου θα παρέχει τα εξής:

  • εξυπηρέτηση από εξειδικευμένα στελέχη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την λήψη δανείου και υποβολή του αιτήματος δανείου στην ΕΤΕ
  • συνεχής παρακολούθηση της έγκρισης του αιτήματος δανείου από την ΕΤΕ και σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου

Δωρεάν εξυπηρέτηση και διευκόλυνση μελών ΠΟΜΙΔΑ για την εύρεση έμπειρων και αξιόπιστων συνεργείων κατασκευαστών που θα αναλάβουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων επιλέξιμων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί. Η αμοιβή του κατασκευαστή καταβάλλεται κατά ένα μέρος από το Πρόγραμμα (ανάλογα με το ποσοστό επιδότησης που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος) και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται από το άτοκο δάνειο που θα χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο η ΕΤΕ.

ΧΩΡΙΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ! Οσα μέλη μας ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ" χωρίς δανειοδότηση, μπορούν να απευθύνονται στους ειδικούς συνεργάτες-στελέχη της ΠΟΜΙΔΑ, στο  email exoikonomo@pomida.gr   

Δείτε τον Οδηγό και όλο το ενημερωτικό υλικό στην ειδική σελίδα μας για το "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ"!

Δείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις ιδιοκτητών για την ένταξη στο πρόγραμμα

πίσω στα νέα