Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Επεκτείνεται και το Φεβρουάριο η αναστολή καταβολής ενοικίου κλειστών επιχειρήσεων. Ο νέος πίνακας μειώσεων
16/01/2021

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι επεκτείνεται και για τον μήνα Φεβρουάριο 2021 η πλήρης αναστολή καταβολής ενοικίου από τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, και ότι  από την προσεχή Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου ξεκινά η καταβολή του 50% της απώλειας από τη μείωση του μισθώματος μηνός Νοεμβρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων ιδιοκτητών ακινήτων.

Το μέτρο της μείωσης κατά 100% του ενοικίου και της αποζημίωσης κατά το 80% της μείωσης αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι την 15η Ιανουαρίου, και όχι τις υπόλοιπες "πληττόμενες" επιχειρήσεις και τις μισθώσεις κατοικιών, για τις οποίες η μείωση θα παραμείνει στο 40% και η αποζημίωση στο 50% της μείωσης.  Στο μέτρο του 100% συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό. 

Για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι την 15η Ιανουαρίου και μόνον, το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος (και συνεπώς και επί της μείωσης), θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον μήνα Φεβρουάριο. Για τις υπόλοιπες μισθώσεις όπου το μίσθωμα μειώνεται κατά 40%, όπως προαναφέραμε, οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν για τη μισή μείωση. 

Κατόπιν αυτού, ο πίνακας των ποσοστών μειώσεων των μισθωμάτων, των ποσοστών επιστροφής επί της μείωσης μισθώματος και των σταδίων της ακολουθούμενης διαδικασίας (προθεσμία υποβολής, χρόνος καταβολής) που έχει καταρτίσει η ΠΟΜΙΔΑ διαμορφώνεται ως εξής: 

Χρονική περίοδος

Ποσοστό μείωσης επί του συνολ. μισθώματος

Ποσοστό επιστροφής επί της μείωσης μισθώματος

Στάδιο διαδικασίας: Προθεσμία υποβολής, χρόνος καταβολής

Μάρτιος

Κλειστοί: -40%

Συμψ.30%

Εως 31.1.2021 διορθώσεις για όσους έλαβαν μηνύματα από την ΑΑΔΕ

Απρίλιος-Μάιος

Κλειστοί: -40%

Πληττόμενοι: -40%

Συμψ.30%

Ιούνιος

Κλειστοί: -40%

Συμψ.30%

Ιούλιος - Αύγουστος

Εστίαση, Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Μεταφορές: -40%

Συμψ.30%

Σεπτέμβριος.-

Εστίαση, Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Μεταφορές: -40%

Λοιποί:Προαιρετική (30% κατ’ ελάχιστο)

Συμψ.30%

Εληξε. Η εκκαθάριση συνεχίζεται

Οκτώβριος

Εστίαση, Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Μεταφορές, Λοιποί: Μόνον προαιρετική (30% κατ’ ελάχιστο)

Συμψ. 30% Εληξε. Η εκκαθάριση συνεχίζεται

Νοέμβριος

Κλειστοί: -40%

Πληττόμενοι: 40%

Καταβολή 50%

Εληξε στις 31.12.2020. Καταβολή εντός του Ιανουαρίου

Δεκέμβριος

Κλειστοί: -40%

Πληττόμενοι: -40%

Καταβολή 50%

Εως 31.1.2021. Καταβολή εντός του Φεβρουαρίου

Ιανουάριος

Κλειστοί -100%

Πληττόμενοι-40%

Καταβολή 80%

Καταβολή  50%

Αναμένεται η ψήφιση νόμου, η έκδοση Υπ. Απόφασης με τους ΚΑΔ κάθε κατηγορίας και το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για υποβολή δήλωσης COVID

Φεβρουάριος

Κλειστοί -100%

Πληττόμενοι-40%

Καταβολή 80%

Καταβολή 50%

πίσω στα νέα