Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ προς Γ.Γ.Δασών: Αναγκαία τροπολογία για τους πυρόπληκτους Αγίας Αννας Ευβοίας
17/03/2023

Η συμπερίληψη στην "αστική πύκνωση" του δασικού χάρτη 200 περίπου κατοικιών στον οικισμό της Αγίας Αννα Ευβοίας που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021 αποστερεί στους ιδιοκτήτες τους από όλες τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις και διευκολύνσεις στην έκδοση αδειών επισκευής και ανακατασκευής των κατοικιών τους, πράγμα που θα οδηγήσει στην οριστική καταστροφή ολόκληρου του οικισμού. Η ΠΟΜΙΔΑ, με αίτημα μελών της - ιδιοκτητών κατοικιών που κάηκαν, απηύθυνε επιστολή - έκκληση προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ Καθηγητή κ. Κώστα Αραβώση, ζητώντας να μην χρειάζεται πράξη χαρακτηρισμού για να ισχύσουν τα ευνοικά κυβερνητικά μέτρα για τους πυροπαθείς της Ευβοίας, αλλά να αρκεί βεβαίωση του οικείου δήμου ότι οι κατοικίες αυτές βρίσκονται εντός ορίου οικισμού. 

Το κείμενο της σχετικής επιστολής έχει ως εξής:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς τον Γενικό Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ Καθηγητή κ. Κώστα Αραβώση

Ενταύθα

Αξιότιμε κε Γενικέ, 

Σας παρακαλούμε θερμότατα να ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημα 200 περίπου ιδιοκτητών κατοικιών στην Αγία Άννα Ευβοίας που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021, εντός αστικής πύκνωσης σε περιοχή που χαρακτηρίζεται προσωρινά δασική, εισηγούμενος αρμοδίως για προσθήκη στο υπό ψήφιση σ.ν. του ΥΠΕΝ, τροπολογία με την οποία να μην στερηθούν εξ αυτού του λόγου τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις και διευκολύνσεις στην έκδοση αδειών επισκευής και ανακατασκευής των κατοικιών τους, και καταστεί «δώρον άδωρον» γι΄αυτούς η κυβερνητική μέριμνα.

Το προτεινόμενο κείμενο τροπολογίας έχει ως εξής:

«Για τη χορήγηση των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία επιδοτήσεων και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών επισκευής και ανακατασκευής κατοικιών που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021 στη Βόρεια Εύβοια και κείνται εντός οικισμών της παραγρ. 2β του άρθρου 23 του Ν3889/2010, και μόνο για αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν 998/1979, όπως ισχύει, αλλά βεβαίωση του οικείου δήμου ότι οι εν λόγω κατοικίες βρίσκονται εντός ορίων οικισμού του άρθρου 23, παρ.2β του Ν 3889/2010.»

Σας ευχαριστώ θερμότατα εξ ονόματός τους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Στράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π.

Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ & UIPI

πίσω στα νέα