Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
'Ερευνα για την φοιτητική στέγαση: Η οπτική των ιδιοκτητών ακινήτων
26/04/2024

Η Διεθνής Ενωσις Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI), στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος HOME2 διεξάγει έρευνα που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών από ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων σχετικά με την αγορά της φοιτητικής στέγης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών πτυχών της. Επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τις προκλήσεις και τα κίνητρα που επηρεάζουν την ελκυστικότητα αυτής της αγοράς για τους ιδιώτες εκμισθωτές. Η συνεισφορά σας θα συμβάλει στην διαμόρφωση των στρατηγικών για τη βελτίωση του τοπίου της φοιτητικής στέγασης.

Τα δεδομένα που παρέχετε θα παραμείνουν ανώνυμα και θα τύχουν επεξεργασίας από την UIPI - Διεθνή Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων . Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο martinez@uipi.com εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα πατήστε εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!!!

πίσω στα νέα