Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Η διαδικασία δηλώσεων ακινήτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
10/02/2019

Αρχισε η διαδικασία  υποβολής δηλώσεων ακινήτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, η οποία αφορά στο στάδιο αυτό τις περισσότερες εκτός σχεδίου περιοχές της υπαίθρου χώρας.  Στις υπό κτηματογράφηση περιοχές που θα τις βρείτε εδώ, οι δηλώσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία των εταιριών που έχουν αναλάβει την κτηματογράφησή τους. Ομως είναι προγραμματισμένη η έναρξη λειτουργείας δύο κέντρων αυτοπρόσωπης υποβολής δηλώσεων:

Ενός στην Αθήνα, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου, Λεωφόρος Βεΐκου 137), όπου θα γίνεται η αυτοπρόσωπη υποβολή δηλώσεων για όλες τις υπό κτηματογράφηση περιοχές της Νοτίου Ελλάδας.Η έναρξη λειτουργείας του αναμένεται τελικά εντός του Μαρτίου 2019.

Δύο ακόμη κέντρων στη Θεσσαλονίκη: Ενός στην οδό Σαράφη 48Β, Φοίνικας Θεσσαλονίκης, για ιδιοκτησίες στους νομούς ΔΡΑΜΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

 Ενός ακόμη κέντρου στην οδό 26ης Οκτωβρίου 90, Port Center, για ιδιοκτησίες στους νομούς ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ και στη ΘΑΣΟ.. 

Ολοι όμως οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους διαδικτυακά, και μέσω της νέας εφαρμογής δήλωσης ακίνητης περιουσίας, που έθεσε σε λειτουργεία το "Ελληνικό Κτηματολόγιο", όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρός του Καθ. κ. Βύρων Νάκος στο 36ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι ιδιοκτήτες που διαμένουν μακριά από την περιοχή όπου βρίσκονται τα ακίνητά τους, καθώς και ο Απόδημος Ελληνισμός. Οι οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης κτηματογράφησης βρίσκονται εδώ.

Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η καταχώρηση της δήλωσης γίνεται πλέον μέσω των κωδικών του TAXIS, ενώ ο εντοπισμός του ακινήτου είναι υποχρεωτικός καθώς διαφορετικά επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Αυτό σημαίνει πως όσα ακίνητα δεν δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και αν δεν επέλθουν οι απαραίτητες διορθώσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα περιέλθουν στο Δημόσιο.

Τα πέντε βήματα για την υποβολή της δήλωσης είναι τα εξής:

- Ο πολίτης πρέπει να μπει στη σελίδα www.ktimatologio.gr, επιλέγει το εικονίδιο e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και πατάει «είσοδος». Μπαίνει την εφαρμογή κάνοντας κλικ στην Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου.

- Βάζει τους κωδικούς Taxis και του εμφανίζεται η αρχική σελίδα με τις εξής επιλογές:

α) για την υποβολή της νέας δήλωσης 
β) για εκκρεμείς δηλώσεις 
γ) για τις υποβληθείσες δηλώσεις 
δ) για τροποποίηση των στοιχείων του δικαιούχου 

Στο τέλος της σελίδας υπάρχει οδηγός για χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής:

1) ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιλέξει νομό και ΟΤΑ και να πατήσει αποθήκευση

2) θα πρέπει να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του

3) να επιλέξει τον τύπο του ακινήτου του (πχ. απλό αγροτεμάχιο κλπ), να δηλώσει στοιχεία όπως οδό, αριθμό, ΤΚ, περιοχή κοκ., ενώ θα πρέπει να δηλώσει και αν το ακίνητο είναι εντός ορίων οικισμού.

Στην συνέχεια γίνεται ο εντοπισμός του ακινήτου του πάνω στο χάρτη. Αν δεν είναι αυτό εφικτό, δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να το εντοπίσει μέσω πληκτρολόγησης της διεύθυνσης ή άλλων χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής, μέσω του αριθμού αγροτεμαχίου, μέσω φόρτωσης αρχείου συντεταγμένων ή μέσω φόρτωσης αρχείου από εφαρμογή εντοπισμού του μέσω κινητού τηλεφώνου. Αν ο πολίτης αδυνατεί να ανταποκριθεί σε εντοπισμό με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, θα πρέπει να προσκομίζει σύγχρονο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ακινήτου του από τοπογράφο με γεωγραφικές συντεταγμένες, η αποκτήση του οποίου έχει οικονομικό κόστος.

4) επισύναψη σε ηλεκτρονική μορφή των εγγράφων που έχει δηλώσει στα προηγούμενα βήματα, όπως απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και του πιστοποιητικού μεταγραφής, στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. ¨οταν ο δηλούμενος τίτλος είναι η χρησικτησία, τότε θα χρειαστεί να επισυνάψει το Ε9 του, λογαριασμό ΔΕΗ, μισθωτήρια κλπ ώστε να αποδεικνύεται η 20ετής νόμιμη κατοχή του ακινήτου στο πρόσωπό του.

5) έλεγχος πληρότητας της δήλωσης πριν την πληρωμή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Εάν υπάρχουν λάθη στη δήλωση θα εμφανιστούν κάτω από την ειδοποίηση που θα λάβει και θα πρέπει να τα διορθώσει πριν υποβάλει τη δήλωση.

Σημειώνεται πως σε αυτή τη νέα γενιά κινηματογράφησης θα καταγραφούν 16,5 εκατ. δικαιώματα πολιτών σε 57 περιφερειακές κοινότητες, με τα 10,3 εκατ. να αφορούν αγροτικές και ορεινές περιοχές. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτές τις περιοχές τα περισσότερα ακίνητα έχουν περάσει από γενιά σε γενιά προφορικά, και δεν υπάρχουν συμβόλαια και τίτλοι κτήσης. Αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χαρτιά στα υποστελεχωμένα υποθηκοφυλακεία, να βρεθούν μάρτυρες για να βεβαιώσουν τυχόν χρησικτησία και στη συνέχεια να μεταβούν σε συμβολαιογραφεία ή στα ειρηνοδικεία για να βεβαιώσουν ενόρκως την περίπτωση χρησικτησίας.

Κατά την κατάθεση των δηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να καταβάλουν 35 ευρώ ανά δικαίωμα στην αρχή της διαδικασίας κτηματογράφησης, ήτοι όχι μόνον ανά ακίνητο, αλλά και ανά δικαιούχο συνιδιοκτήτη.  Για βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες, το κόστος ανέρχεται στα 20 ευρώ. Ομως στη συνέχεια, άγνωστο πότε, κάθε ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει και το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης 1 ο/οο (ένα τοις χιλίοις) επί της αντικειμενικής αξίας κάθε δηλούμενου ακινήτου, -20.000€ ανά ακίνητο...  


Σημαντική εκκρεμότητα αποτελεί η κτηματογράφηση του Δήμου Αθηναίων, οι δηλώσεις για τον οποίο έχουν ήδη υποβληθεί από το 2008, και επίκειται η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων για να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις. Ηδη το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας λειτουργεί σε νέο χώρο επί της οδού  Πατησίων 48, κοντά στο Μουσείο,  Τ.Κ. 10682, για κατάθεση δηλώσεων και ενημέρωση για κάθε σχετικό θέμα. Τηλ.: 210 6446295, 210 6445699. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8.30 έως 14.30 και κάθε Τετάρτη λειτουργεί και απόγευμα  από 16.30  έως 18.30. 


Ολες οι σχετικές πληροφορίες, προθεσμίες και διαδικασίες καθώς και η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής δήλωσης, στη ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr 

πίσω στα νέα