Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Η ΠΟΜΙΔΑ για την ασφάλιση κτιρίων με κίνητρο έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ
09/05/2023

Εκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ ως κίνητρο για την ασφάλιση κτιρίων από φυσικές καταστροφές, όπως κατ΄επανάληψη έχει προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ,  ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ.Κυριάκος Μητσοτάκης.  Στις ερωτήσεις των μελών μας επί του θέματος η απάντηση της ΠΟΜΙΔΑ έχει ως εξής:

Η ασφάλιση των ιδιωτικών κτιρίων κατά των κινδύνων που τα απειλούν είναι στοιχειώδης πράξη προνοίας κάθε ιδιοκτήτη. Τα ασφάλιστρα δεν αποτελούν "χαράτσι", αλλά το μόνο έξοδο που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, γιατί η ασφάλιση είναι η μόνη διαδικασία που εξασφαλίζει την αναδημιουργία κάθε περιουσιακού στοιχείου όταν αυτό καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία. 

Η ασφάλιση για όλους τους κινδύνους πλην σεισμού για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. με ασφαλιζόμενη αξία 110.000€ στο  Πρόγραμμα ασφάλισης κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ-INTERAMERICAN κοστίζει μόνον 55,00€ ετησίως.

Η ασφάλιση με την αναγκαία προσθήκη του σεισμού, ώστε να καλύπτονται οι κίνδυνοι από όλες τις φυσικές καταστροφές, και με απαλλαγή 2%, κοστίζει στο Πρόγραμμα ΠΟΜΙΔΑ-INTERAMERICAN  μόνον 149,00€ ετησίως.

Ο ετήσιος κύριος φόρος ΕΝΦΙΑ για το παραπάνω διαμέρισμα ηλικίας άνω των 25 ετών, στις μεσαίες τιμές ζώνης είναι 370 – 450 ευρώ. Συνεπώς η μείωση του 10% ανέρχεται σε 37-45 ευρώ ετησίως, που αυξάνεται σταδιακά έως και +25% για κατοικίες νεότερης κατασκευής.

Το κίνητρο δείχνει τον ορθό δρόμο της ασφάλισης των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, πλην όμως για να επιτύχει στην πράξη, κατά τη νομοθέτησή του θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι εξής αναγκαίες προυποθέσεις:

1.Να αυξηθεί το ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον στο 25%, κάτι απόλυτα εφικτό, καθόσον το Δημόσιο θα έχει σημαντικότατα φορολογικά έσοδα από το φόρο ασφαλίστρων και το φόρο κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών.

2.Να μην υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια αποκλεισμού των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών.

3.Η μείωση 10% να συμπεριλαμβάνει όχι μόνον τον κύριο αλλά και τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ.

4.Η ασφάλιση να μην αποτελεί λόγο αποκλεισμού του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε κρατική αρωγή δοθεί στους υπόλοιπους πολίτες!

 

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ 2023 ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Τιμή Ζώνης (€/μ2) Συντελεστής βασικού φόρου (€/μ2)

0-750                  1             2,00

751-1500            2            2,80

1501-2500          3            3,70

2501-3000          4            4,50

3001-3500          5            7,60

3501-4000          6            9,20

4001-4500          7            11,10

4501-5000          8            13,40

>=5001              9              16,20

 

Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ «ΝΕΟΤΗΤΑΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Παλαιότητα    Συντελεστής 

26 έτη και άνω          1,00

20 έως 25 έτη             1,05

15 έως και 19 έτη       1,10

10 έως και 14 έτη       1,15

5 έως και 9 έτη           1,20

Μέχρι και 4 έτη          1,25.

πίσω στα νέα