Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΙΤΑΛΙA: 10 κοινές προτάσεις για την αναγέννηση του τομέα των ακινήτων
19/02/2018

10 προτάσεις για την αναγέννηση του τομέα των ακινήτων διατύπωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Ρώμη η ιστορική Ιταλική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (CONFEDILIZIA), μέσω του Προέδρου της Avv. Giorgio Spaziani Testa, σε συνεργασία με όλες τις ιταλικές οργανώσεις της κτηματαγοράς και του κατασκευαστικού τομέα. Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί πολλά προβλήματα αλλά και πολλά αιτήματα είναι κοινά στις δύο χώρες, είναι οι εξής:

1. Μειωμένη φορολογική επιβάρυνση στον τομέα των ακινήτων

2. Ανάπτυξη και επανεκκίνηση των επενδύσεων σε ακίνητα που θα διατεθούν για μίσθωση από επαγγελματίες διαχειριστές, εταιρείες και ιδιώτες

3. Επέκταση του ενιαίου φορολογικού συντελεστή σε όλες τις μισθώσεις

4. Νομοθετική εγγύηση ότι ο εκμισθωτής θα μπορεί να ανακτήσει το ακίνητό του σε συγκεκριμένη προθεσμία

5. Απελευθέρωση εμπορικών μισθώσεων

6. Σταθεροποίηση των κινήτρων για εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης, ενεργειακής απόδοσης και σεισμικής βελτίωσης της του ιστορικού κτιρακού δυναμικού και απλούστευση της νομοθεσίας σχετικά με τις άδειες δόμησης

7. Μέτρα για την τόνωση και την υποστήριξη της αστικής αναγέννησης

8. Φορολογικά κίνητρα για ανταλλαγές ακινήτων

9. Ανάπτυξη του τουρισμού μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων των ιδιωτικών ακινήτων

10. Θέσπιση κυβερνητικού οργάνου αρμόδιου για την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας, της κατοικίας και των κατασκευών.

Δείτε την πλήρη παρουσίαση των προτάσεων

Δείτε την ιστοσελίδα της 

πίσω στα νέα