Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Διεύρυνση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξ αποστάσεως έλεγχος εγγραφών!
02/04/2021

Να δοθεί άμεσα στους εμπλεκόμενους με τις εμπράγματες συναλλαγές, νομικούς και τεχνικούς παραστάτες των πολιτών (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, δικαστικούς επιμελητές) η δυνατότητα να διενεργούν απομακρυσμένο έλεγχο στις καταχωρήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου, από τα γραφεία τους, με την χρήση ειδικού κωδικού ταυτοποίησής τους, έτσι ώστε να μην απαιτείται να μεταβαίνουν κάθε φορά στην έδρα του κτηματολογικού γραφείου με όλες τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται, ώστε να μπορούν να επιταχυνθούν κατά το δυνατόν οι εμπράγματες συναλλαγές, ζητά με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ από την πολιτική ηγεσία που είναι υπεύθυνη για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εν συνεχεία ζητά να δοθεί και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγραφές των περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκουν.   

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

Προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Κώστα Σκρέκα

Προς τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ κ. Νίκο Ταγαρά

Προς τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γιώργο Στύλιο

Προς το Γενικό Διευθυντή του Κτηματολογίου κ. Στέφανο Κοτσόλη

Ενταύθα                                                                                                                                             Αθήνα, 2.4.2021

ΘΕΜΑ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Διεύρυνση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξ αποστάσεως έλεγχος εγγραφών!

Αξιότιμε κοι Υπουργοί, κε Γενικέ

Ήδη από πριν το ξέσπασμα την πανδημίας, είχαν προκύψει σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την ευχέρεια διενέργειας ελέγχου τίτλων και εγγραφών στα κτηματολογικά φύλλα του Εθνικού Κτηματολογίου, λόγω του γεγονότος ότι με την κατάργηση των έγχαρτων κτηματολογικών φύλλων, ο έλεγχος μπορούσε πλέον να πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά. Ομως στα περισσότερα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία ο αριθμός των διαθέσιμων τερματικών δεν ήταν επαρκής, προκειμένου να εξυπηρετηθεί έγκαιρα το σύνολο των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών και δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε αυτά. Βεβαίως το πρόβλημα εντάθηκε και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε απόλυτο αδιέξοδο τις εμπράγματες συναλλαγές, λόγω των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Πράγματι σήμερα στα περισσότερα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, ο χρόνος ελέγχου ανά ενδιαφερόμενο είναι πολύ περιορισμένος (μισή μέχρι μία ώρα), ενώ δίνονται ραντεβού για έλεγχο μετά από ένα-ενάμιση μήνα, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αδύνατον να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικός έλεγχος, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να γίνει τελικός έλεγχος την παραμονή ή ανήμερα μίας εμπράγματης συναλλαγής. Παράλληλα, σε πολλά από τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία που δεν εξυπηρετούν ηλεκτρονικά, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, κτηματολογικών φύλλων και αποσπασμάτων, με αποτέλεσμα να εκδίδονται αρκετές ημέρες μετά και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο πολίτη κατόπιν νέου ραντεβού.

Για όλους αυτούς του λόγους και επειδή απ’ ότι φαίνεται τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού θα εφαρμόζονται για πολύ καιρό ακόμα, αλλά και λόγω της υποστελέχωσης πολλών κτηματολογικών γραφείων και της δυσκολίας του προσωπικού να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, θα πρέπει να δοθεί άμεσα στους εμπλεκόμενους με τις εμπράγματες συναλλαγές, νομικούς και τεχνικούς παραστάτες των πολιτών (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και δικαστικούς επιμελητές) η δυνατότητα να διενεργούν απομακρυσμένο έλεγχο στις καταχωρήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου, από τα γραφεία τους, με την χρήση ειδικού κωδικού ταυτοποίησής τους, έτσι ώστε να μην απαιτείται να μεταβαίνουν κάθε φορά στην έδρα του κτηματολογικού γραφείου με όλες τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται, ώστε να μπορούν να επιταχυνθούν κατά το δυνατόν οι εμπράγματες συναλλαγές.

Εν συνεχεία θα πρέπει να δοθεί και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγραφές των περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκουν.   

Παράλληλα θα πρέπει να διευρυνθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εθνικού Κτηματολογίου, καταλαμβάνοντας όλα τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία, έτσι ώστε να μπορούν να εκδίδονται αυτόματα και εξ αποστάσεως τα απαιτούμενα κτηματολογικά φύλλα, αποσπάσματα και διαγράμματα, χωρίς η έκδοσή τους να επιβαρύνει αφενός μεν τους πολίτες με άσκοπες μετακινήσεις, ταλαιπωρία, και έξοδα, αφετέρου δε το ήδη βεβαρυμμένο προσωπικό των κτηματολογικών γραφείων με ένα επιπλέον καθήκον το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Στράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π. – Πρόεδρος UIPI

Ο Γεν. Γραμματεύς

Αναστάσιος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. – υ.Δ.Ν.

πίσω στα νέα