Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
29/09/2020

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζιδάκη

Ενταύθα  – EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ!                                                                                               Αθήνα, 29.9.2020

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Η πρωτοφανής κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα μας και οι πολίτες της κατά την τρέχουσα χρονιά, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, σε συνδυασμό με την πραγματική αδυναμία των επαγγελματιών (μηχανικών, φοροτεχνικών, νομικών) που χειρίζονται τα θέματα της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας -λόγω και της υπερφόρτωσης ή και διακοπής λειτουργίας των αντίστοιχων ηλεκτρονικών πλατφορμών- να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, επιβάλλει την άμεση παράταση των νομοθετημένων προθεσμιών για διάφορα ζωτικά θέματα της αρμοδιότητάς σας που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας μας, όπως και την παράταση λειτουργίας των αντίστοιχων ηλεκτρονικών πλατφορμών. Συγκεκριμένα

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ & ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Οι διατάξεις που θα επανέλθουν αυτόματα σε ισχύ από την 1.10.2020 και μετά, είναι πλήρως ανεφάρμοστες, δεδομένου ότι προβλέπουν :

-Πρόστιμα 60%, 100% και 200% στα αδήλωτα εμβαδά, πενταπλάσια στην επαγγελματική χρήση.

-Πλήρη «παγίδευση» σε εξοντωτικά δημοτικά τέλη στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα, για όσους ιδιοκτήτες αγνοούν ότι απαλλαγή από αυτά θα ισχύει μόνον από την ημέρα υποβολής δήλωσης στο Δήμο.

-Κυλιόμενη έως και 20ετή σταδιακή παραγραφή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς τους ΟΤΑ , προσαυξημένα με τα πρόστιμα επί των οφειλών της τελευταίας πενταετίας (άρθρο 32 Ν.4304/2014!!!).

-Από 1.10 τηλεφωνικά ραντεβού και ουρές για κάθε επαφή με τις υπηρεσίες εσόδων των Δήμων!

Θα πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί αδιαλείπτως η λειτουργεία της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, με πολύ χαμηλά πρόστιμα, σταδιακά προσαυξανόμενα, για όσους ιδιοκτήτες καθυστερούν, όπως γίνεται με τα αυθαίρετα!

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Πρέπει να παραταθεί μέχρι την 31.12.2020 η προθεσμία νομιμοποίησης κάθε είδους αυθαιρέτων και στη συνέχεια στην κατηγορία 5 να παραμείνουν μόνον τα πραγματικά μεγάλα και ανεξάρτητα αυθαίρετα, και όχι μικροπαραβάσεις σε αδειοδοτημένα κτίρια, φαινόμενο πολύ συνηθισμένο στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών σε χώρους με μικρό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο.

Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.  Με το άρθρο 102 του Ν. 4623/2019 καθορίστηκε η 31.12.2020 ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, μετά από την οποία οι ιδιώτες χάνουν οριστικά κάθε αδήλωτο ιδιοκτησιακό δικαίωμά τους, ενώ το Δημόσιο δικαιούται να προβεί σε διεκδίκηση κάθε δηλωμένου από ιδιώτη ακινήτου επί μία ακόμη διετία!  Η προθεσμία αυτή συντμήθηκε υπερβολικά για ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ συζητείται η παράταση της προθεσμίας διεκδίκησης ακινήτων από το Δημόσιο!

Γι΄αυτό προτείνουμε και ζητούμε την ετήσια παράταση μέχρι την 31.12.2021 της προθεσμίας διόρθωσης ΟΛΩΝ των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα Κτηματολογικά γραφεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και τα ακατανοήτως εξαιρεθέντων από τη γενική παράταση ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτων σε 35 Δήμους και περιοχές της χώρας (Βριλήσσια, Ελευσίνα, Άστρος, Καλαμαριά, Γουμένισσα κλπ.), με ήδη λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία.

Για αυτό σας καλούμε κ.κ. Υπουργοί να μην φέρετε τους πολίτες σε αδιέξοδα, και να ανταποκριθείτε στην έκκληση της οργάνωσής μας, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων επαγγελματικών οργανώσεων, και να παρατείνετε τις σχετικές προθεσμίες, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και των ΟΤΑ της χώρας.

                                                Στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία

                         Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματεύς

 

                    Στράτος Ι. Παραδιάς                                                                 Τάσος Γ. Βάππας

      Δικηγόρος Α.Π. – Πρόεδρος UIPI                                               Δικηγόρος Α.Π. -Αντιπρόεδρος Ε.Ι.Ε.       

πίσω στα νέα