Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ-ΕΣΑ προς ΥΠΟΙΚ: Να ανακοινωθούν άμεσα οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Να υπαχθούν και τα νομικά πρόσωπα-εκμισθωτές στις διατάξεις των προαιρετικών μειώσεων
05/10/2020

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

To Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα                                                                                                                     Αθήνα, 5.10.2020

ΘΕΜΑΤΑ: Να ανακοινωθούν άμεσα οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020

Να υπαχθούν και τα νομικά πρόσωπα-εκμισθωτές στις διατάξεις των προαιρετικών μειώσεων

Αξιότιμε κοι Υπουργοί, κε Διοικητά,

Με τον ν. 4722/2020 νομοθετήθηκε για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 η φορολογική επιστροφή του 12% των μειώσεων ενοικίων ελάχιστου ποσοστού 30%, με βάση προαιρετικές συμφωνίες ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Η απόφαση για το ποιές μισθώσεις υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, εκδόθηκε μόλις την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, και προς κατάπληξή μας καλύπτει τις μισθώσεις του λιανεμπορίου μόνον για το μήνα Σεπτέμβριο, όπως και για τις συνεχιζόμενες υποχρεωτικές μειώσεις κατά 40% στα μισθώματα πέντε κατηγοριών «πληττομένων» δραστηριοτήτων. Με δεδομένο ότι τα μισθώματα είναι καταβλητέα στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα, η καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με το ότι δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε περί του τι θα ισχύσει τον Οκτώβριο, έχει προκαλέσει πλήρη σύγχυση  στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές και δεν έχει ευνοήσει την κοινή επιθυμία μας για αθρόα σύναψη συμφωνιών προαιρετικών μειώσεων ενοικίων.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε να ανακοινώσετε άμεσα τις προθέσεις της κυβέρνησης για το θέμα αυτό, και ειδικότερα να διευκρινίσετε τι θα ισχύσει για τις μισθώσεις του εμπορίου κατά το επόμενο τρίμηνο, ώστε να μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι ενδιαφερόμενες πλευρές γνωρίζοντας τι θα ισχύσει τελικά για το υπόλοιπο του νομοθετημένου τετραμήνου, και να συμφωνήσουν στις προαιρετικές μειώσεις μισθωμάτων τουλάχιστον κατά 30%, δηλώνοντάς τις εγκαίρως στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ.     

Επίσης επισημαίνουμε ότι η μεταγενέστερη εκ μέρους σας στοχευμένη εξαίρεση των εκμισθωτών - νομικών προσώπων από την παραπάνω ευεργετική ρύθμιση, θίγει καίρια το εμπόριο στο κέντρο της Αθήνας, όπου το 40% των εμπορικών καταστημάτων ανήκει σε νομικά πρόσωπα όπως ασφαλιστικά ταμεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, γηροκομεία, σωματεία  κλπ., με αποτέλεσμα οι διοικήσεις τους, να μην έχουν κανένα κίνητρο, όπως οι ιδιώτες, για μείωση των μισθωμάτων. Σας καλούμε άμεσα να αποκαταστήσετε τη βαρύτατη αυτή αδικία, της οποία θύματα είναι ουσιαστικά και οι δύο πλευρές, δεδομένου ότι πολλά ακίνητα κινδυνεύουν να εγκαταλειφθούν από τους μισθωτές τους, ακριβώς εξαιτίας της απαράδεκτης αυτής εξαίρεσης.

                                           Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

                                        Για την ΠΟΜΙΔΑ                                          Για τον ΕΣΑ     

                                        Ο Πρόεδρος                                              Ο Πρόεδρος

                                    Στράτος Παραδιάς                                  Σταύρος Καφούνης          

πίσω στα νέα