Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ: ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ!
01/12/2020

Μετά από συνεχείς διαμαρτυρίες ιδιοκτητών ακινήτων από όλη τη χώρα που φθάνουν στην ΠΟΜΙΔΑ για τη διακοπή λειτουργείας της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ και την επιβολή από πολλούς ΟΤΑ της χώρας αναδρομικών τελών 11ετίας και βαρύτατων προστίμων για δημοτικά τέλη μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ή ακινήτων που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που δεν γνώριζαν και δεν επωφελήθηκαν από τις ευνοϊκές διατάξεις που ίσχυσαν με πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ μέχρι 30.9.2020, η ΠΟΜΙΔΑ απέστειλε σήμερα στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ την παρακάτω επιστολή:

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Tον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου

Ενταύθα                                                                                                                                          Αθήνα, 1.12.2020

ΘΕΜΑ: ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ!

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κε Υφυπουργέ, κε Πρόεδρε

Η ΠΟΜΙΔΑ γίνεται καθημερινός δέκτης εντονότατων διαμαρτυριών ιδιοκτητών ακινήτων από όλη τη χώρα, που δεν γνώριζαν και δεν επωφελήθηκαν από τις ευνοϊκές διατάξεις που ίσχυσαν με πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ μέχρι 30.9.2020, ότι τους ζητούνται από τους Δήμους απίστευτα ποσά μετά προστίμων για αναδρομικά δημοτικά τέλη καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ 11ετίας, για αδήλωτα εμβαδά και για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Αυτό διότι οι διατάξεις που επανήλθαν αυτόματα σε ισχύ είναι «δρακόντειες» και πλήρως ανεφάρμοστες. Οι λόγοι των διαμαρτυριών των πολιτών είναι τέσσερις:

1.Στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα η δήλωση απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού μόνον από την ημερομηνία υποβολής της στην υπηρεσία εσόδων, και όχι από την ημέρα διακοπής του ρεύματος, σε αντίθεση με την προισχύσασα διάταξη του 2005, για την οποία είχε προηγηθεί 20ετής αγώνας μας, η οποία απήλλασσε τον πολίτη αναδρομικά και ανεξάρτητα από το χρόνο κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης, όπως είχε γνωμοδοτήσει και ο Συνήγορος του Πολίτη.

2.Στα αδήλωτα εμβαδά η ανακριβής δήλωση εμβαδών για την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (συνήθως πενταπλάσιων στην επαγγελματική χρήση από την οικιακή!) επισύρει πρόστιμο 60%, η εκπρόθεσμη 100% ενώ για την επιβολή ΤΑΠ το πρόστιμο είναι 200% επί της αρχικής οφειλής! 

3.Η παραγραφή είναι σήμερα 11ετής και θα φθάσει την 20ετία το 2030, όταν πρόκειται περί φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς τους ΟΤΑ που προκύπτουν «εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωση τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών», προσαυξημένα με τα πρόστιμα επί των οφειλών της τελευταίας πενταετίας (όπως ορίζει η γνωστή διάταξη – «καρμανιόλα» του άρθρου 32 Ν.4304/2014!!!).

4. Διαδικαστικά, λόγω του ισχύοντος lockdown για οποιαδήποτε νέα δήλωση οι πολίτες χρειάζονται μήνες για να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού με τις υπηρεσίες εσόδων των Δήμων...

Η εξέλιξη αυτή καθιστά επιτακτικό το αίτημα της άμεσης επαναλειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής (πλατφόρμας) της ΚΕΔΕ από 1.1.2021, αλλά με τους εξής τρείς νέους όρους και κανόνες:

1. Στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα να καταργηθεί η υποχρέωση δήλωσης των ιδιοκτητών, και από τον χρόνο διακοπής ρευματοδότησης, γνωστό στους Δήμους από την online σύνδεση με το ΔΕΔΔΗΕ), να ισχύει αυτόματη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον είναι και κενά.

2. Στα εμβαδά που θα δηλώνονται για πρώτη φορά να επιβάλλεται προσαύξηση επί των οφειλών από 1.1.2020, ποσοστού +20% για το πρώτο εξάμηνο της καθυστέρησης, και + 5% για κάθε επόμενο εξάμηνο, όπως ακριβώς ισχύει και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, και με ανώτατο όριο το +50%.

3. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ να επανέλθει νομοθετικά στην πενταετία, που ισχύει σήμερα πλέον και για τις φορολογικές αξιώσεις του Δημοσίου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή τους.

Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σύντομα σε διογκωμένα χρέη, μαζικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων από τους ΟΤΑ, ιδιαίτερα των κατοίκων της περιφέρειας και του Απόδημου Ελληνισμού.

                                         Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

                               Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματεύς

                         Στράτος Ι. Παραδιάς                                                          Τάσος Γ. Βάππας

πίσω στα νέα