Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ προς ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι 31.12.2020, της προθεσμίας δήλωσης παλαιών μισθώσεων και λύσεων που λήγει την 30.9.2020. 
20/09/2020

Προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα                                                                                                                                                      20.9.2020

ΕΠΕΙΓΟΝ:

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης μέχρι 31.12.2020, της προθεσμίας δήλωσης παλαιών μισθώσεων και λύσεων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, που λήγει την 30.9.2020. 

Αξιότιμε κε Διοικητά

Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την απόφασή σας Α.1139/2020 που τροποποίησε την ΠΟΛ.1162/2018,  λήγει την 30.9.2020 η προθεσμία της χωρίς πρόστιμο δήλωσης στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ, όλων των ενεργών μισθώσεων ακινήτων που δεν είχαν ποτέ δηλωθεί καθότι είχαν συναφθεί προ της 1.1.2014, των ενδιαμέσων τροποποιήσεων και των λύσεων όλων των προηγηθεισών μισθώσεων που είχαν κάποτε δηλωθεί στην εφαρμογή.

Δυστυχώς η προθεσμία που δόθηκε για τη συμμόρφωση στην υποχρέωση αυτή, συνέτρεξε καθόλη τη διάρκειά της με την επανακάμπτουσα κρίση του COVID-19, με την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, τις ενδιάμεσες προθεσμίες δηλώσεων των μειώσεων μισθωμάτων στην ίδια πλατφόρμα και με τρείς ακόμη προθεσμίες για ιδιοκτήτες ακινήτων που λήγουν την ίδια μέρα: Την προθεσμία δήλωσης αδήλωτων τετραγωνικών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στην εφαρμογή της ΚΕΔΕ, την  προθεσμία δήλωσης αυθαιρέτων στην εφαρμογή του ΤΕΕ και την προθεσμία διορθώσεων στην κτηματολογική ανάρτηση του Δήμου Αθηναίων (1.10) !

Ταυτόχρονα οι φορολογούμενοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν άμεσα την τεράστια χρησιμότητα της νέας δυνατότητας δήλωσης μισθώσεων και παρατάσεων ως αορίστου χρόνου, που υπήρξε επίμονο αίτημά μας προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, για την οποία σας ευχαριστούμε. Όπως επίσης δεν ήταν άμεσα κατανοητό ότι για τις παλαιές αδήλωτες μισθώσεις δεν υπάρχει καμιά λογική, και καμιά υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ.        

Επειδή οι ιδιοκτήτες που είναι υπόχρεοι για τέτοιες δηλώσεις είναι εκατοντάδες χιλιάδες, πολλά τα αδιευκρίνιστα θέματα, και οι απομένουσες ημέρες δεν επαρκούν, παρακαλούμε να εκδοθεί απόφαση παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, τουλάχιστον έως την 31.12.2020.

Επίσης παρακαλούμε να δημοσιευθούν και νεότερες διευκρινίσεις στα θέματα που έχουν προκύψει ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου των πολιτών, αλλά και των φοροτεχνικών συμβούλων τους οι οποίοι έχουν την ευθύνη της ορθής διατύπωσης των δηλώσεων αυτών.

Τέλος, επαναφέρουμε και πάλι το αίτημά μας ο ανακριβής τίτλος «Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια Ακινήτων» που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ να αντικατασταθεί από τον ορθό  «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως άλλωστε και εσείς ρητά το διευκρινίζετε εξ αρχής στις οδηγίες σας, ώστε ο απλός ιδιοκτήτης ακινήτου να μην εκλαμβάνει την υποβολή προς την ΑΑΔΕ των πληροφοριακών στοιχείων μιας μίσθωσης ως δήθεν «Μισθωτήριο», με δυσμενέστατα εις βάρος του νομικά και οικονομικά αποτελέσματα!   

                                       Με εξαιρετική εκτίμηση

         Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματεύς

      Στράτος Ι. Παραδιάς                                                Τάσος Γ. Βάππας

πίσω στα νέα