Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ προς ΑΑΔΕ: Παράταση της προθεσμίας δήλωσης Ιουλίου μέχρι 31.7.20. Αίτημα συνέχισης της δυνατότητας δήλωσης μείωσης ενοικίων (COVID) Μαρτίου-Ιουνίου στην εφαρμογή ΑΑΔΕ. 
20/07/2020

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται ενιαία έως τις 31 Αυγούστου 2020 η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για τη μεταβολή του μισθώματος (δηλώσεις Covid), για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η ίδια προθεσμία (31 Αυγούστου 2020) ισχύει και για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης του μισθωτηρίου συμβολαίου. Η αποδοχή των δηλώσεων Covid από τους ενοικιαστές μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Είχε προηγηθεί την προηγούμενη επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ με το αίτημα αυτό, αλλά και για τις μειώσεις του πρώτου τετραμήνου, η οποία είχε ως εξής:

Προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα                                                                                                                                                                            20.7.2020

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ:

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας δήλωσης Ιουλίου μέχρι 31.7.20. Αίτημα συνέχισης της δυνατότητας δήλωσης μείωσης ενοικίων (COVID) Μαρτίου-Ιουνίου στην εφαρμογή ΑΑΔΕ. 

Αξιότιμε κε Διοικητά

Οπως σας τονίσαμε και με την από 6.7.2020 επιστολή μας, με την απόφαση σας με αρ. Α 1139/2020 (ΦΕΚ Β’ 3579)   «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης «Υποβολή Δήλωσης Πληρ. Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω διαδικτύου», άρχισε η υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για φοροαπαλλαγή των ιδιοκτητών που υπέστησαν αναγκαστική μείωση 40% στα ενοίκια λόγω του κορονοϊού.

Η συντομότατη προθεσμία όμως για την καταχώρηση των ενοικίων Μαρτίου - Ιουνίου που έληξε την 1.7.2020, ήταν κυριολεκτικά ασφυκτική τόσο για την Υπηρεσία σας, που εργάστηκε με υπεράνθρωπους κυριολεκτικά ρυθμούς, όσο και για τους φορολογούμενους της χώρας και του Απόδημου Ελληνισμού, και ιδιαίτερα τους φοροτεχνικούς τους. Η ασφυκτική αυτή προθεσμία, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία σαφών δηλώσεων «ΕΡΓΑΝΗΣ» στα χέρια των περισσοτέρων εκμισθωτών, και το ότι συχνό προαπαιτούμενο της δήλωσης ήταν η αρχική υποβολή των παλαιών συμφωνητικών, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός από αυτούς, και τους φοροτεχνικούς τους, να μην μπορέσει να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωση COVID!

Επίσης, η εφαρμογή για το μίσθωμα Ιουλίου άνοιξε τελικά σήμερα, ημέρα λήξης της προθεσμίας!

Για το λόγο αυτό σας ζητούμε, σήμερα που ανοίξατε την εφαρμογή για το μίσθωμα Ιουλίου:

Α. Να παραταθεί η προθεσμία για τη δήλωση COVID μηνός Ιουλίου, που λήγει σήμερα, την ίδια ημέρα που άνοιξε η σχετική εφαρμογή, μέχρι τουλάχιστον την 31η  Ιουλίου!   

Β. Να συνεχιστεί η δυνατότητα της υποβολής δήλωσης COVID και για το πρώτο τετράμηνο Μαρτίου-Ιουνίου, ανεξάρτητα από το χρόνο πίστωσης του συμψηφιζόμενου ποσού, γιατί θα ήταν άδικο οι εκμισθωτές αυτοί που έχασαν το 40% των μισθωμάτων τους, να χάσουν ΚΑΙ τη φορολογική ελάφρυνση, από λόγους συχνά ανώτερους της θέλησής τους.

Γ. Τέλος παρακαλούμε και πάλι ο ανακριβής τίτλος «Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια Ακινήτων» που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ να αντικατασταθεί από τον ορθό  «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως άλλωστε και εσείς ρητά το διευκρινίζετε εξ αρχής στις οδηγίες σας, ώστε ο απλός ιδιοκτήτης ακινήτου να μην εκλαμβάνει την υποβολή προς την ΑΑΔΕ των πληροφοριακών στοιχείων μιας μίσθωσης ως δήθεν «Μισθωτήριο», με δυσμενέστατα εις βάρος του νομικά και οικονομικά αποτελέσματα.   

                                            Με εξαιρετική εκτίμηση

             Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματεύς

      Στράτος Ι. Παραδιάς                                                      Τάσος Γ. Βάππας

πίσω στα νέα