Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ προς ΥΠΟΙΚ: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων για αποζημιώσεις, φορολογία εισοδήματος & ΕΝΦΙΑ
11/04/2021

Επιστολή με αιτήματα επίλυσης δέκα επίκαιρων προβλημάτων που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων απέστειλε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και την ΑΑΔΕ η ΠΟΜΙΔΑ.

H ΠΟΜΙΔΑ ζητά με την επιστολή της να ολοκληρωθεί η πληρωμή αποζημιώσεων Ιανουαρίου 2021 και να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε προ του Πάσχα η πληρωμή των αποζημιώσεων των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, να ανοίξουν όλα τα πεδία στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την διόρθωση των λαθών της περιόδου 2020, να ανακοινωθεί πότε, μετά το Πάσχα, θα ανοίξει η πλατφόρμα για αναδρομικές διορθώσεις μισθωτηρίων και για αρχικές δηλώσεις COVID 2020 και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, να εκδοθούν σε ενιαία απόφαση όλοι οι κατά περίπτωση και κατά μήνα αντίστοιχοι ΚΑΔ πληττόμενων και κλεισμένων επιχειρήσεων και να λυθεί το πρόβλημα των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών με τα υπεκμισθωμένα ακίνητα.

Επίσης σε ότι αφορά τη φορολογία των ενοικίων του 2020 ζητά την αναβολή φορολόγησης ανείσπρακτων ενοικίων χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση ή αγωγή, την έκδοση ΥΑ για έκπτωση του 40% των εργασιών ανακαίνισης κτιρίων, την αναστολή εφαρμογής τεκμηρίων σε βάρος των «πληττόμενων χωρίς ΚΑΔ» ιδιοκτητών ακινήτων, την αναστολή του προστίμου 22% λόγω μη πληρωμής του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικό χρήμα και τη θέσπιση ουσιαστικής έκπτωσης 5% σε όσους εξοφλήσουν αμέσως το ποσό του φόρου εισοδήματος.

Τέλος σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ 2021, ζητά να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!  

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα                                                                                                                          Αθήνα, 11.4.2021

ΘΕΜΑ: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων για αποζημιώσεις, φορολογία εισοδήματος & ΕΝΦΙΑ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Κύριε Διοικητά,

Α. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων λόγω μείωσης μισθωμάτων: Γινόμαστε δέκτες εντονοτάτων διαμαρτυριών ιδιοκτητών ακινήτων από όλη τη χώρα, για άμεση λύση στα εξής πέντε ζητήματα:

  1. Να ολοκληρωθούν η πληρωμή αποζημιώσεων Ιανουαρίου 2021, καθόσον οι ιδιοκτήτες ακινήτων μισθωμένων σε επιχειρήσεις «κλειστές με κρατική εντολή» έχουν τέσσερις μήνες χωρίς είσπραξη ενοικίου και αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης, και να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε προ του Πάσχα η πληρωμή των αποζημιώσεων των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021.
  2. Να ανοίξουν όλα τα πεδία στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την διόρθωση των λαθών της περιόδου 2020, τα οποία κατ΄εφαρμογή των διευκρινίσεων που έχουν δοθεί (Ε. 2184/2020 και  2060/2021), θα επισημαίνονταν με μηνύματα της ΑΑΔΕ τα οποία δεν έχουν αποσταλεί ακόμη.
  3. Να ανακοινωθεί πότε, μετά το Πάσχα, θα ανοίξει η πλατφόρμα για αναδρομικές διορθώσεις μισθωτηρίων και για αρχικές δηλώσεις COVID περιόδου τόσο της περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020, όσο και των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, ενόψει και των νέων ρυθμίσεων, προκειμένου αφενός να εφαρμοστούν οι κατά περίπτωση νέες ρυθμίσεις της  κωδικοποιημένης απόφασης  Α. 1228/2020 με την Α. 1059/2021, και αφετέρου να «θεραπευθούν», οι εκκρεμούσες περιπτώσεις δικαιολογημένων παραλείψεων και λαθών. 
  4. Να εκδοθούν σε ενιαία απόφαση όλοι οι κατά περίπτωση και κατά μήνα αντίστοιχοι ΚΑΔ πληττόμενων και κλεισμένων επιχειρήσεων τις οποίες ανά περίοδο από τον Μάρτιο 2020 αναφέρει και εξειδικεύει η απόφαση Α. 1228/16.10.2020 (όπως σωστά τροποποιήθηκε με την απόφαση Α. 1059/24.03.2021). ως απολύτως  αναγκαίες για την κατανόηση και προδήλως για την πρακτική εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών.  Και τούτο και για να διευκολύνει πλήρως  τα εμπλεκόμενα μέρη (εκμισθωτή – ιδιοκτήτη, υπεκμισθωτή και  υπομισθωτή) στην κατά περίπτωση εφαρμογή τόσο στην πλατφόρμα για τις δηλώσεις COVID, όσο και μεταξύ τους για τις εκατέρωθεν διευθετήσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεις που απορρέουν από την μίσθωση και υπεκμίσθωση, αλλά και για τον ακριβή υπολογισμό της διάρκειας της μονομερούς παράτασης των μισθώσεων των «κλειστών» επιχειρήσεων.
  5. Να ανακοινωθεί ποια λύση θα δοθεί στο οξύτατο πρόβλημα των ιδιοκτητών υπεκμισθωμένων ακινήτων, όπου, ενώ σε μείωση δικαιούνται μόνον οι υπομισθωτές, οι μισθωτές/υπεκμισθωτές προχωρούν και αυτοί σε αυθαίρετες και αναδρομικές μειώσεις των μισθωμάτων, αρνούμενοι να καταβάλουν προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων ολόκληρα τα μισθώματα τα οποία τους οφείλουν. Ειδικότερα να επεξηγηθεί και να αποσαφηνιστεί κατανοητά η επαναλαμβανόμενη στις αποφάσεις και εγκυκλίους (Ε.2184/2020, Α. 1228/2020, όπως τροποποιήθηκε,  Ε.2060/2020, Α. 1003/2021) πιο κάτω παρατιθέμενη παράγραφος διότι δεν προκύπτει με σαφήνεια πότε και ποιος δικαιούται από τα εμπλεκόμενα μέρη (εκμισθωτής – ιδιοκτήτης, υπεκμισθωτής και  υπομισθωτής), αφενός μείωση ενοικίου ή απαλλαγή και αφετέρου ποιος από τους δύο μεταξύ του υπεκμισθωτή και εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.  παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, δικαιούται την κατά περίπτωση αποζημίωση:

«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής δύναται να είναι μόνο ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η χρήση του μισθίου (υπομισθωτής) και στον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και όχι ο μισθωτής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης όπου δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι αυτοτελώς και ο μισθωτής για την επαγγελματική του εγκατάσταση».

Β. Φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος. Ενόψει υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος έτους 2020, χρειάζεται να νομοθετηθούν τα εξής πέντε μέτρα ανακούφισης των φορολογουμένων:

  1. Αναβολή φορολόγησης ανείσπρακτων ενοικίων έτους 2020 χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση ή αγωγή.
  2. Έκδοση της υπουργικής απόφασης για την έκπτωση φόρου του 40% των δαπανών για τις  εργασίες που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, που προβλέπεται στο άρθρο 39Β του ΚΦΕ, όπως αυτό προστέθηκε με τον ν. 4646/2019.
  3. Αναστολή εφαρμογής τεκμηρίων σε βάρος των «πληττόμενων χωρίς ΚΑΔ» ιδιοκτητών ακινήτων.
  4. Αναστολή του προστίμου 22% λόγω μη πληρωμής του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικό χρήμα.
  5. Ουσιαστική έκπτωση 5% σε όσους εξοφλήσουν αμέσως το ποσό του φόρου εισοδήματος.

Γ. Φορολογία ΕΝΦΙΑ 2021. Εν όψει του υπολογισμού του ποσού ΕΝΦΙΑ 2021:  Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!  

                                                               Με εξαιρετική εκτίμηση

                                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                             Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματεύς

                     Στράτος Ι. Παραδιάς                                                         Τάσος Γ. Βάππας

              Δικηγόρος Α.Π. - Πρόεδρος UIPI                                            Δικηγόρος Α.Π. - υ.Δ.Ν.

πίσω στα νέα