Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ: Τριετής φοροαπαλλαγή για νέες μισθώσεις κενών κατοικιών
20/11/2023

         

Η ΠΟΜΙΔΑ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη με αίτημα την τριετή φοροαπαλλαγή για τις νέες μισθώσεις κατοικιών.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό των Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη

Την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Σοφία Ζαχαράκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη

Ενταύθα                                                                                                                               Αθήνα,  20.11.2023

ΘΕΜΑ: Τριετής φοροαπαλλαγή για νέες μισθώσεις κενών κατοικιών!

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί

Είναι γνωστό, βάσει και των τελευταίων ερευνών, ότι πολλές δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας παραμένουν κενές, λόγω της ανάγκης δαπανηρής ανακαίνισής τους αλλά κυρίως της ισχύουσας βαρύτατης φορολογικής επιβάρυνσης επί των μισθωμάτων, η οποία  καθιστά άνευ αντικειμένου κάθε σχετική επένδυση και δραστηριότητα, και με πιθανό κίνδυνο της εν συνεχεία εκμίσθωσής τους προς αφερέγγυους ενοικιαστές. 

Για το λόγο αυτό,  χωρίς να παραιτούμεθα από το πάγιο και βασικό μας αίτημα, της μείωσης των φορολογικών συντελεστών για όλα τα κάθε είδους μισθώματα ακινήτων, καθόσον η κλίμακα φορολόγησής τους είναι η μόνη που δεν ελαφρύνθηκε από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. από το 2019 και μετά, προτείνουμε την τριετή φορολογική απαλλαγή από τον αντίστοιχο φόρο εισοδήματος, όσων ιδιοκτητών κατοικιών, τις εκμισθώσουν ως κύρια κατοικία, για μια τουλάχιστον τριετία, εφόσον οι κατοικίες αυτές ήταν κενές καθόλο το 2023 ή έχουν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση. 

Η μεταβατική αυτή φορολογική παρέμβαση, χωρίς να δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα στο Υπουργείο Οικονομικών, αφού θα αφορά μελλοντικές μισθώσεις και όχι τις υφιστάμενες, θα φέρει άμεσα στην αγορά δεκάδες χιλιάδες σπίτια, απόλυτα αναγκαία μέχρι να αποδώσουν τα άλλα θετικά αλλά μακροπρόθεσμα κυβερνητικά μέτρα, λόγω της ομαδικής επανένταξη στην αγορά των μισθώσεων κύριας κατοικίας, πολλών χιλιάδων παλαιών και κενών κατοικιών, αλλά και κάποιων ανακαινισμένων κατοικιών που έχουν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση χωρίς η απόδοσή τους να δικαιώσει τις προσδοκίες τους.

Συγκεκριμένα στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ προτείνουμε να προστεθεί διάταξη που να προβλέπει τα εξής:

«Στο ισχύον εδάφιο υπό στοιχείο α) της παρ. 3 του άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) (Σημ.: Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.) προστίθεται δεύτερη πρόταση ως εξής:

«Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 100% αν το εισόδημα προέρχεται από νέα εκμίσθωση κατοικίας ελάχιστης τριετούς μισθωτικής διάρκειας με ημερομηνία έναρξης από την  1.1.2024 έως και 31.12.2026 και για τα πρώτα τρία (3) έτη της κάθε μίσθωσης, εφόσον η κατοικία εκμισθώνεται προς φυσικά πρόσωπα για χρήση ως κύρια κατοικία τους και ήταν κενή τουλάχιστον καθόλο το έτος 2023 ή διέθετε ενεργό ΑΜΑ βραχυχρόνιας μίσθωσης τον Οκτώβριο του 2023.».

Υπενθυμίζουμε ότι με παρόμοια ρύθμιση που προτάθηκε από την ΠΟΜΙΔΑ και υιοθετήθηκε από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – (Κώστας Σημίτης-Ευάγγελος Βενιζέλος, Βάσω Παπανδρέου, Γεώργιος Δρυς) για το 15μηνο διάστημα Οκτωβρίου 1999 – Δεκεμβρίου 2000, αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά το στεγαστικό πρόβλημα των σεισμοπλήκτων που προέκυψε από το σεισμό της Πάρνηθας (7.9.1999).  

Η υιοθέτηση του μέτρου αυτού αποτελεί μονόδρομο για την άμεση επίλυση του στεγαστικού γιατί θα αναστρέψει εντελώς την σημερινή εικόνα της αγοράς, κάνοντας τους ιδιοκτήτες να σπεύσουν να αναζητήσουν ενοικιαστές ώστε να επωφεληθούν του μέτρου, και θα ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους: 

  • Τους ενοικιαστές γιατί θα προσφερθούν άμεσα πολλές χιλιάδες ανακαινισμένα, κυρίως, σπίτια στην αγορά και θα αποκλιμακωθούν τα ενοίκια.
  • Τους ιδιοκτήτες με τις νέες μισθώσεις γιατί θα παρακινηθούν να αξιοποιήσουν τις κενές ή υποαπασχολούμενες περιουσίες τους προς όφελος αυτών αλλά και της κοινωνίας. 
  • Τους ιδιοκτήτες με τις παλαιές μισθώσεις γιατί η εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης θα ομαλοποιήσει την αγορά και θα καταστήσει άνευ αντικειμένου κάθε πρόταση για επιβολή ενοικιοστασιακών μέτρων σε βάρος τους.
  • Το Κράτος γιατί είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα στη στέγαση μισθωμένης κατοικίας, χωρίς ουσιαστική δημοσιονομική απώλεια! 

Με την ευκαιρία της παρούσας επιστολής μας, αναφερόμενοι στην ιδιαίτερα θετική διάταξη του άρθρου 29 του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου σας, που προβλέπει τη συμπερίληψη και των υλικών αναβάθμισης και την κατάργηση του ορίου του 40%, παρατηρούμε ότι η σημερινή ανεπάρκεια του ποσού των 16.000€ και η επαυξημένη σε πενταετία απόσβεση του, που προϋποθέτει και την ύπαρξη υψηλού δηλουμένου εισοδήματος αλλά και πενταετούς υπομονής και αντοχής των ενδιαφερομένων ώστε να έχουν ουσιαστικό κίνητρο δεν θα πρέπει να σας δημιουργεί δημοσιονομικό φόβο για υψηλές φορολογικές επιστροφές. Η προηγούμενη ρύθμιση ως γνωστόν είχε μηδενική απήχηση, ας μην αχρηστεύσουμε και την επόμενη. Προτείνουμε να παραμείνει η προτεινόμενη νέα ρύθμιση, ίσως με μια ποσόστωση 50/50 μεταξύ υλικών και εργασίας, με έμφαση στα δύσμοιρα διατηρητέα κτίρια, ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα στην ανακαίνισή τους που τόσο χρειάζεται η κοινωνία.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

                                                              Με εξαιρετική εκτίμηση

                   Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γεν. Γραμματεύς

             Στράτος Ι. Παραδιάς                                                                          Τάσος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. - Πρόεδρος UIPI                                               Δικηγόρος Α.Π. - υ.Δ.Ν.

 

πίσω στα νέα