Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Πρόγραμμα «ΠΟΜΙΔΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»: Νέα Γενιά Μελών & στελεχών! Μειωμένη συνδρομή για νέες/νέους έως 39 ετών!
01/11/2022

Νέα Γενιά Μελών: Τώρα νέες & νέοι ιδιοκτήτες έως 39 ετών με μειωμένη ετήσια συνδρομή 2023 μόνον 25€, και 20 ευρώ για κάθε επόμενο έτος που καταβάλλεται ταυτόχρονα που ισχύει από τώρα και κάθε επόμενη χρονιά!

Ενημέρωση και καθοδήγηση δεν χρειάζονται μόνον οι «Νέοι Αγρότες», και οι «Νέοι Επιχερηματίες» της χώρας μας, αλλά και οι «Νέοι Ιδιοκτήτες» ακινήτων, που αποκτούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία είτε με τις αφορολόγητες γονικές παροχές, είτε με την αγορά ακινήτου, τώρα μάλιστα που ανακοινώθηκε και η δημιουργία προγράμματος άτοκης δανειοδότησης για αγορά κατοικίας από νέους έως 39 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τις νέες και τους νέους έως και 39 ετών, που είναι ή θέλουν να γίνουν ιδιοκτήτες, να γίνουν ενεργά μέλη της ΠΟΜΙΔΑ για να είναι πλήρως ενημερωμένοι ως προς την απόκτηση και την αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους, ώστε να αποφύγουν λάθη που μπορεί να έχουν πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα.

Εξάλλου είναι γνωστό ότι με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ασχολούνται συνήθως τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη των οικογενειών. Με την πρωτοβουλία της αυτή η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τα μέλη της να εγγράψουν τα παιδιά τους στην ΠΟΜΙΔΑ με μειωμένη συνδρομή και αυξημένες παροχές, επιδιώκοντας να κάνει μέλη της τη νέα γενιά ιδιοκτητών ακινήτων και να κινήσει το ενδιαφέρον της  γύρω από την απόκτηση, διατήρηση και επιτυχή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, στην διαδρομή της από τη μια γενιά στην άλλη, και ιδιαίτερα της ιδιόκτητης κατοικίας, σε μια εποχή που η διατήρηση της περιουσίας είναι σήμερα αντικειμενικά πολύ δυσχερέστερη από την απόκτησή της! 

Για τα μέλη αυτής της κατηγορίας θα ισχύουν οι εξής ευνοϊκοί όροι:

  1. Μειωμένη ετήσια συνδρομή έτους 2023 μόνον 25€  (αντί των 40€), που ισχύει ήδη από 1η Οκτωβρίου 2022!
  2. Διαρκής πληροφόρηση και ενημερωτικά σεμινάρια σε μισθωτικά, φοροτεχνικά και τεχνικά θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους.
  3. Ασφάλιση κατοικιών με προνομιακούς όρους στα ασφαλιστικά προγράμματα ΠΟΜΙΔΑ-INTERAMERICAN.

Και η Νέα Γενιά Στελεχών της ΠΟΜΙΔΑ που σταδιακά αναλαμβάνει την ενημέρωση και τη διοίκηση!

Παράλληλα, κοιτάζοντας προς το μέλλον και τη διαχρονικότητα της ακίνητης περιουσίας η οποία επιβιώνει των ιδιοκτητών της, η σκυτάλη της ενημέρωσης των ιδιοκτητών, όπως και της διοίκησης των σωματείων της ΠΟΜΙΔΑ σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, περνάει σταδιακά στη «Νέα Γενιά Στελεχών» της που διαρκώς ανανεώνεται ηλικιακά με νέους επιστήμονες και ειδικούς, από όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η  επίσημη παρουσίαση των νέων στελεχών και συνεργατών της της μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς θα γίνει κατά τη διάρκεια του επετειακού 40ού Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ, το Σάββατο, 28-1-2023.

πίσω στα νέα