Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας μεταβίβασης ακινήτων από την ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ
26/06/2018

Με εγκύκλιό της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας μας ενημέρωσε ότι κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση στους πίνακες των ισχυουσών τιμών ζώνης, συντελεστών, χαρτών και στον τρόπο υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των προς μεταβίβαση ακινήτων, όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στο διαδίκτυο, στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https://www.minfin.gr  και στην εξής διαδρομή :

e-Υπηρεσίες (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες)

Πρόσβαση στην υπηρεσία e-ΑΠΑΑ   

Πρόσβαση στους Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών 

Πρόσβαση στους Χάρτες Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών   

Εκτιμήσεις Τιμών Ζώνης ΑΠΑΑ   

πίσω στα νέα