Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ προς ΥΠΑΝ για διπλή παρέμβαση στους ανελκυστήρες: Εκδοση νέας ΚΥΑ για επιθεωρήσεις και ένταξη του εκσυγχρονισμού τους σε ΕΣΠΑ!
22/06/2018

Όπως είναι γνωστό, η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, νέων και υφιστάμενων, διεπόταν από την ΚΥΑ 28425/2008 του ΥΠΑΝ η οποία μεταξύ άλλων καθόρισε τον αριθμό των ετήσιων συντηρήσεων και τις νέες προθεσμίες διενέργειας αρχικού ελέγχου κατά κατηγορία ανελκυστήρων, με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2012. Επίσης η ΚΥΑ αυτή προέβλεπε ποινές και χρηματικά πρόστιμα κατά των διαχειριστών, ιδιοκτητών και των συντηρητών ανελκυστήρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να επιβάλλονται.

Η οικονομική κρίση που άρχισε αμέσως μετά την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, ήτοι από το 2009 και μετά, ανέτρεψε όλα τα οικονομικά δεδομένα των νοικοκυριών, αλλά και των διαχειρίσεων των πολυκατοικιών. Το συλλογικό αγαθό της κεντρικής θέρμανσης ήδη κατέρρευσε, απειλείται δε άμεσα και η λειτουργία των κοινόχρηστων ανελκυστήρων, ο δε νομοθετικά προβλεπόμενος και αναγκαίος εκσυγχρονισμός τους είναι αδύνατον να υλοποιηθεί λόγω της πλήρους οικονομικής αδυναμίας των διαχειρίσεων των πολυκατοικιών!

Εν όψει της κατάστασης αυτής η ΠΟΜΙΔΑ, μετά από συνεννόηση και με την ΠΟΒΕΣΑ που εκπροσωπεί τον κλάδο των εγκαταστατών και συντηρητών ανελκυστήρων, προέβη σε επανειλημμένα διαβήματα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του όλου οξύτατου αυτού προβλήματος, το οποίο σχετίζεται με μια οδυνηρή όψη της καθημερινότητας των νοικοκυριών της χώρας που ζουν σε κτίρια με ανελκυστήρες, στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, και ζητώντας μια διπλή παρέμβαση, τόσο στο νομικό-οργανωτικό, όσο και στο οικονομικό σκέλος του.  

Συγκεκριμμένα ζητήσαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης:

1. Να εκδοθεί νέα ΚΥΑ η οποία θα καθορίσει νέες προθεσμίες αρχικών και τακτικών επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, κατά κατηγορία ανελκυστήρων, προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των υποχρεώσεων και βαρών των πολιτών / ιδιοκτητών και χρηστών ανελκυστήρων.

2. Να ενταχθεί το έργο του εκσυγχρονισμού των υφισταμένων ανελκυστήρων, με βάση τις υποδείξεις των επιθεωρητών, σε Κοινοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να επιδοτηθεί η εκτέλεση των επιθεωρήσεων και εκσυγχρονισμού των ανελκυστήρων όλων των κάθε είδους κτιρίων.

Στα υπομνήματα αυτά τονίσαμε ότι επειδή είναι προφανέστατη τόσο η άμεση ανάγκη καθορισμού νέων προθεσμιών επιθεώρησης και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών εκσυγχρονισμού, όσο και η τεράστια κοινωνική χρησιμότητα της ένταξης σε ΕΣΠΑ του έργου αυτού που θα επηρεάσει άμεσα και ορατά την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών, πρέπει να αναλάβουν άμεσα σχετική πρωτοβουλία υλοποίησης της παραπάνω πρότασης.

Τα σχετικά υπομνήματα υπογράφονταν και από τον Αντιπρόεδρο ΠΟΜΙΔΑ Καθηγητή ΕΜΠ. κ. Χαράλαμπο Τσουτρέλη και τον Δρ. Απόστολο Ευθυμιάδη, Η/Μ ΜΙΤ-Τεχνικό Σύμβουλο ΠΟΜΙΔΑ-UIPI. Οι επιστολές επιδόθηκαν τόσο στον προηγούμενο Αναπληρωτή Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, όσο και στους Γενικούς Γραμματείς Βιομηχανίας κ.κ. Στρατή Ζαφείρη και εν συνεχεία Απόστολο Μακρυκώστα, με τους οποίους έγιναν και επανειλημμένες συναντήσεις εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο σημερινός Γ.Γ. Βιομηχανίας κ. Απόστολος Μακρυκώστας προχώρησε σε σύντομο διάστημα στη διαδικασία συγκρότησης μιάς νέας ομάδας Εργασίας, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών, που θα επανεξετάσει το θέμα και θα προβεί σε συγκεκριμένη πρόταση, με πρόσθετο δεδομένο ότι στις επανειλημμένες συναντήσεις τόσο με τους επίσημους παράγοντες όσο και τις κατ΄ιδίαν συναντήσεις μεταξύ των δύο κύρια ενδιαφερομένων οργανώσεων, ΠΟΜΙΔΑ και ΠΟΒΕΣΑ, έχει υπάρξει πρόοδος και συναντίληψη επί πολλών εκκρεμών θεμάτων.


Η επιστολή ΠΟΜΙΔΑ προς τoν Υπουργό Αναπληρωτή Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση &

Προς τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Στρατή Ζαφείρη

Ενταύθα                                                                                                                                        Αθήνα, 24.6.2018

ΘΕΜΑ: Πρόταση για αναγκαία διπλή παρέμβαση στους ανελκυστήρες της χώρας:

*Εκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό νέων προθεσμιών επιθεωρήσεων και περιοδικής συντήρησης και

*Επιδότηση του εκσυγχρονισμού τους με ένταξή τους σε Κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.    

Αξιότιμοι κύριοι

Όπως είναι γνωστό, η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, νέων και υφιστάμενων, διεπόταν από την ΚΥΑ 28425/2008 του ΥΠΑΝ η οποία μεταξύ άλλων καθόρισε τον αριθμό των ετήσιων συντηρήσεων και τις νέες προθεσμίες διενέργειας αρχικού ελέγχου κατά κατηγορία ανελκυστήρων, με καταληκτική ημερομηνία την 31.12.2012. Επίσης η ΚΥΑ αυτή προέβλεπε ποινές και χρηματικά πρόστιμα κατά των διαχειριστών, ιδιοκτητών και των συντηρητών ανελκυστήρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να επιβάλλονται.

Η οικονομική κρίση που άρχισε αμέσως μετά την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, ήτοι από το 2009 και μετά, ανέτρεψε όλα τα οικονομικά δεδομένα των νοικοκυριών, αλλά και των διαχειρίσεων των πολυκατοικιών. Το συλλογικό αγαθό της κεντρικής θέρμανσης ήδη κατέρρευσε, απειλείται δε άμεσα και η λειτουργία των κοινόχρηστων ανελκυστήρων, ο δε νομοθετικά προβλεπόμενος και αναγκαίος εκσυγχρονισμός τους είναι αδύνατον να υλοποιηθεί λόγω της πλήρους οικονομικής αδυναμίας των διαχειρίσεων των πολυκατοικιών!

Γι΄αυτό προτείνουμε μια εκ μέρους σας άμεση διπλή παρέμβαση στο όλο θέμα, ως εξής:

1. Να εκδώσετε νέα ΚΥΑ η οποία θα καθορίσει νέες προθεσμίες αρχικών και τακτικών επιθεωρήσεων και συντηρήσεων, κατά κατηγορία ανελκυστήρων, προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των υποχρεώσεων και βαρών των πολιτών / ιδιοκτητών και χρηστών ανελκυστήρων.

2. Να εντάξετε το έργο του εκσυγχρονισμού των υφισταμένων ανελκυστήρων, με βάση τις υποδείξεις των επιθεωρητών, σε Κοινοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να επιδοτηθεί η εκτέλεση των επιθεωρήσεων και εκσυγχρονισμού των ανελκυστήρων όλων των κάθε είδους κτιρίων.

Επειδή είναι προφανέστατη τόσο η άμεση ανάγκη καθορισμού νέων προθεσμιών επιθεώρησης και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών εκσυγχρονισμού, όσο και η τεράστια κοινωνική χρησιμότητα της ένταξης σε ΕΣΠΑ του έργου αυτού που θα επηρεάσει άμεσα και ορατά την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών, κατόπιν και των ιδιαιτέρως παραγωγικών συζητήσεων επί του θέματος με τον αρμόδιο Γ.Γ. Βιομηχανίας κ. Στρατή Ζαφείρη και τους εκπροσώπους των επαγγελματιών, σας προτείνουμε να αναλάβετε άμεσα σχετική πρωτοβουλία υλοποίησης της παραπάνω πρότασης.

Στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία!

        Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ               Ο Τεχνικός Σύμβουλος                        Ο Αντιπρόεδρος 

          Στράτος Ι. Παραδιάς                   Δρ.Απόστολος Ευθυμιάδης             Χαράλαμπος Τσουτρέλης

   Δικηγόρος Α.Π., Πρόεδρος UIPI      Η/Μ ΜΙΤ-Τεχν.Σύμβ.ΠΟΜΙΔΑ-UIPI           Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ


Προς ενημέρωση των αναγνωστών της ιστοσελίδας μας και συνειδητοποίηση της σοβαρότητας του προβλήματος, αναδημοσιεύουμε ένα από τα τελευταία ρεπορτάζ του αείμνηστου δημοσιογράφου Νίκου Γρυλλάκη, για το πρόβλημα των ανελκυστήρων, που είχε δημοσιευτεί στην έγκυρη περιβαλλοντική-τεχνική ιστοσελίδα ECOPRESS στις 23.2.2018:

 Ανελκυστήρες: Πρόστιμα 6.000 ευρώ στο συντηρητή και 1.500 ευρώ στο διαχειριστή!  – Περίπου 400.000 εγκαταστάσεις  δεν έχουν επιθεωρηθεί! – Τι ισχύει για τις επιθεωρήσεις και συντηρήσεις

Βροχή »πέφτουν » το τελευταίο διάστημα τα ιδιαιτέρως υψηλά πρόστιμα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, σε διαχειριστές και συντηρητές ανελκυστήρων για τη μη διενέργεια επιθεωρήσεων. Οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να αποφύγουν το κόστος της επιθεώρησης και περιορίζονται μόνο στη δαπάνη της συντήρησης, ωστόσο η νομοθεσία απαγορεύει την οποιαδήποτε παρέμβαση στους ανελκυστήρες αν δεν έχει προηγηθεί η επιθεώρηση. 

Όμως, πέρα από το σημαντικό θέμα της ασφάλειας, τα πρόστιμα είναι "τσουχτερά" ήτοι 6.000 ευρώ στο συντηρητή και 1.500 ευρώ στο διαχειριστή. Ο εντοπισμός είναι εύκολος καθώς από τα αρχεία που τηρούνται διαπιστώνεται αμέσως αν έχει γίνει και πότε επιθεώρηση του ανελκυστήρα σε οποιαδήποτε πολυκατοικία.

Ιδιοκτήτες και συντηρητές έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να δοθεί νέα παράταση στις επιθεωρήσεις και να μην υποχρεωθούν να καταβάλλουν αυτά τα υπέρογκα πρόστιμα. Η τελευταία προθεσμία που είχαν οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων για επιθεώρηση των ανελκυστήρων έχει λήξει εδώ και πολύ καιρό χωρίς, παρά τις έντονες πιέσεις που υπήρξαν, να παραταθεί έκτοτε. Επιθεώρηση σημαίνει τον περιοδικό έλεγχο, αναβάθμιση και καταχώρησης στην αρμόδια διεύθυνση των Περιφερειών όλων των υφισταμένων ανελκυστήρων της χώρας που λειτουργούν με προέγκριση εγκατάστασης και έχει συμπληρωθεί 30ετία από την εγκατάστασή τους.

Για το λόγο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ είχε αποστείλει επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας την παράταση των σχετικών προθεσμιών και την τροποποίηση των διαδικασιών για του υφιστάμενους ανελκυστήρες. Το όλο θέμα, το οποίο περιπλέκεται και με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας, φαίνεται ότι επανεξετάζεται συνολικά, για να τεθεί εξ υπαρχής σε νέα βάση. Η ΠΟΜΙΔΑ συμμετέχει και σε όλες τις μεταγενέστερες επιτροπές που συνέστησε το Υπουργείο για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου συντήρησης και επιθεώρησης των ανελκυστήρων.

Από 1.1.2009 είχε τεθεί σε ισχύ Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, νέων και υφιστάμενων. Η ΚΥΑ ρύθμιζε, κυρίως, τους κανόνες σχετικά με τις συντηρήσεις των ανελκυστήρων, την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου και τις καταχωρήσεις τους στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων. H KYA προέβλεπε ότι για τους παλαιούς, προ του 1999 ανελκυστήρες, ο έλεγχος ασφαλείας θα γίνεται βάσει των προδιαγραφών του χρόνου κατασκευής τους και όχι υποχρεωτικά βάσει του προτύπου των νέων ανελκυστήρων. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται υποχρεωτική εγκατάσταση εσωτερικών θυρών ή κουρτίνας φωτοκύτταρων κλπ. σε παλαιούς ανελκυστήρες, η οποία δημιουργούσε και το τεράστιο κόστος εκσυγχρονισμού τους, ή και την αναγκαστική αντικατάσταση ολόκληρου του ανελκυστήρα.

Πότε πρέπει να γίνεται συντήρηση και πότε επιθεώρηση των ανελκυστήρων:

Σύμφωνα με ότι προέβλεπε η ΚΥΑ τα διαστήματα υποχρεωτικής συντήρησης των ανελκυστήρων έχουν ως εξής:

  • Για μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες = 6 φορές ετησίως
  • Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 ημέρες 
  • Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, για ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, για νοσοκομεία και για μεγάλα κτίρια, 2 φορές το μήνα = 24 φορές ετησίως

Τα διαστήματα διενέργειας περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων είναι:

  • Mέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6 χρόνια.
  • Mε περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5 χρόνια
  • Mέχρι 6 στάσεις σε κτίρια για επαγγελματική χρήση, κάθε 4 χρόνια.
  • Mε περισσότερες στάσεις, σε επαγγ. κτίρια & ξενοδοχεία έως 200 κλινών κάθε 3 χρόνια
  • Δημοσίων χώρων και κτιρίων, ξενοδοχείων με περισσότερες από 200 κλίνες κάθε χρόνο.
πίσω στα νέα