Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Σταικούρας προς ΠΟΜΙΔΑ: Δίμηνη αποζημίωση χωρίς δήλωση COVID Μαρτίου!
29/03/2021

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταικούρας ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτο Παραδιά για την πρωτοβουλία του,  μαζί με την αποζημίωση μηνός Φεβρουαρίου, να καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκμισθωτών εντός του Απριλίου και η αποζημίωση του μηνός Μαρτίου, αυτοματοποιημένα, ήτοι χωρίς την υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν δήλωση COVID στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τον μήνα αυτόν.      

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι τα μέτρα στήριξης που αφορούν τις μισθώσεις ακινήτων και ίσχυσαν τον Μάρτιο 2021 για τις "κλειστές" επιχειρήσεις, θα συνεχιστούν και τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα στους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60% αντίστοιχα του μισθώματος.

Για τον μήνα Απρίλιο, η μείωση ενοικίου θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί, ενώ για τις "πληττόμενες" επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου θα συνεχιστεί η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%.

Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός μας ενημέρωσε ότι, ανταποκρινόμενος στο αίτημα των ιδιοκτητών ακινήτων για ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεών τους, δρομολογεί την καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους διπλής αποζημίωσης εντός του δευτέρου δεκαημέρου του  Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο 2021. Ειδικότερα, για τον μήνα Μάρτιο, και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 31η/1/2021, θα διενεργηθεί καταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου, χωρίς την υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν νέα δήλωση COVID για τον Μάρτιο, εφόσον από την επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι πληρούνται δύο κύριες και τρείς κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

  • Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
  • Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο 2021.
  • Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.
  • Και τέλος, να πληρούνται οι λοιπές γενικές προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημιώσεων.

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι σε περιπτώσεις όπου γίνει καταβολή αποζημίωσης χωρίς το λογισμικό της ΑΑΔΕ να έχει διαπιστώσει την έλλειψη των νομίμων προυποθέσεων, θα θεσπισθεί νομικό πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο των ποσών που θα καταβληθούν αχρεωστήτως.

Υπενθυμίζεται ότι με τις πληρωμές της προηγούμενης εβδομάδας, ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών και αποζημιώσεων διαμορφώνεται περίπου στις 971.000 και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, άνοιξε, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 19 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

πίσω στα νέα