Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
UIPI Property Day 2018 στη Λισσαβώνα
28/10/2018

Λισσαβώνα, 26 Οκτωβρίου 2018 - Η ετήσια "Διεθνής Ημέρα της Ιδιοκτησίας" (International Property Day) της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) εορτάσθηκε για το 2018 σήμερα στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας από εκπροσώπους των οργανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων από ολόκληρη της Ευρώποη, κατόπιν προσκλήσεως του πορτογαλικού μέλους της UIPI, της ALP (Association of Ownership of Lisbon Property Association), για να συζητηθούν οι νομικές και κοινωνικές συνέπειες που προκαλούν οι συνεχιζόμενες επί 110 έτη ενοικιαστασιακές ρυθμίσεις σε βάρος του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Η Πορτογαλία διαθέτει ένα από τα παλαιότερα συστήματα ελέγχου ενοικίων στον κόσμο, ηλικίας άνω των 100 ετών, ο οποίος έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην πορτογαλική οικονομία, τη στέγαση και την αγορά ακινήτων, πράγμα που αναγνωρίσεται ευρέως από τους ευρωπαικούς και διεθνείς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Πορτογαλία, που τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έγινε πρόοδος για την κατάργησή του. Ωστόσο, η σημερινή πορτογαλική κυβέρνηση παρατείνει και πάλι την αναγκαστική παράταση μισθώσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθωτών και για ιστορικά κτίρια, αλλά και εμπορικές μισθώσεις.

Η Ημέρα Ιδιοκτησίας της UIPI 2018, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 130 συμμετέχοντες από την Πορτογαλία και όλη την Ευρώπη, αφιερώθηκε στην ανάλυση του αντικτύπου του ελέγχου των ενοικίων στις αγορές κατοικιών και ακινήτων στην Πορτογαλία, καθώς και στη νομική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο ο έλεγχος του ενοικίου αποτυγχάνει να εξασφαλίσει δίκαιη και αναλογική άσκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, που κατοχυρώνονται στις διεθνείς συνθήκες. 
Ο καθηγητής Νομικής Dr. Luis Menezes Leitão, Πρόεδρος της ALP, και Αντιπρόεδρος της UIPI, χαιρέτισε τη μακροπρόθεσμη διεθνή υποστήριξη της UIPI για το θέμα και είπε: "Ο έλεγχος των ενοικίων έχει αρνητικό αντίκτυπο για τα μέλη μας, αλλά και για ολόκληρη την πορτογαλική κοινωνία!"

Ο Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος της UIPI, ο οποίος προήδρευε της εκδήλωσης, τόνισε την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σημασία του δικαιώματος στην Ιδιοκτησία, ως θεμελιώδους Ανθρώπινου Δικαιώματος, και ολοκλήρωσε την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι: "Οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί της Πορτογαλίας πρέπει σύντομα να βρουν το θάρρος να τερματίσουν αυτό το καταστροφικό ενολικιοστασιακό σύστημα υιοθετώντας την σταδιακή απελευθέρωση όλων των μισθώσεων, προς τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των ενοικιαστών, προς όφελος του λαού και της οικονομίας της Πορτογαλίας!"

Η εκδήλωση συνδυάστηκε με τον εορτασμό των 130 χρόνων από την ίδρυση της ALP, και των 95 χρόνων από την ίδρυση της UIPI.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της UIPI έγινε δεκτό σε επίσημη ακρόαση από τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας  Καθηγητή Νομικής κ. Marcelo de Sousa τον οποίο ο Πρόεδρος της UIPI κ. Στράτος Παραδιάς ενημέρωσε για τους σκοπούς και τη δράση της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων, και την ανάγκη της φιλελευθεροποίησης της μισθωτικής νομοθεσίας, όπως ισχύει από μακρού στη χώρα μας, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της οικονομίας. 

πίσω στα νέα