Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Θετικά αποτελέσματα από τις πρόσφατες παρεμβάσεις της ΠΟΜΙΔΑ
31/08/2020

Αλλεπάλληλα θετικά αποτελέσματα έφεραν τις τελευταίες ημέρες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι πρόσφατες έγκαιρες, τεκμηριωμένες και επίμονες παρεμβάσεις της ΠΟΜΙΔΑ σε διάφορα μέτωπα της επικαιρότητας, όπως:

1. Τη μηνιαία παράταση (έως 30.9) της προθεσμίας διόρθωσης των τετραγωνικών στους Δήμους χωρίς αναδρομικές συνέπειες αλλά και

2. Τη δήλωση μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, πού και τα δύο ήταν αιτήματα και προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ, πλην όμως μέχρι στιγμής, παρά τους εντυπωσιακούς αριθμούς που αναφέρονται, τα αδήλωτα παραμένουν περισσότερα από τα δηλωμένα λόγω έλλειψης ενημέρωσης των ιδιοκτητών της περιφέρειας και του Απόδημου Ελληνισμού για τις διατάξεις αυτές και τις συνέπειες της εφαρμογής της προηγούμενης νομοθεσίας.  

3. Την πρόσφατη παράταση της προθεσμίας υποβολής των διοικητικών πράξεων που θεμελιώνουν την εξαίρεση ακινήτων από τη δασική νομοθεσία κατά 25 ημέρες από την δημοσίευση της πρόσκλησης κάθε Διεύθυνσης Δασών) και 

4. Την ισχύουσα (έως 30.9) τρίμηνη παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κωστή Χατζηδάκη,

5. Το ξανάνοιγμα -δεύτερη ευκαιρία κυριολεκτικά-  με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργου Πιτσιλή, σε ανταπόκριση της από 20.7.2020 επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ για το θέμα αυτό, και για το διάστημα από την 4η Σεπτεμβρίου έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020, της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περί μείωσης του μισθώματος λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοιού (Δηλώσεις Covid), στους ιδιοκτήτες που έχασαν την αρχική σύντομη προθεσμία, ήτοι:

α) αρχικών δηλώσεων για όσους έχασαν την αρχική προθεσμία υποβολής για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020 και

β) τροποποιητικών δηλώσεων για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.

Η παραπάνω χρονική προθεσμία (23.9) ισχύει και για την τυχόν υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή των Δηλώσεων Covid. Η αποδοχή από τους μισθωτές των αρχικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, καθώς και των τροποποιητικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 1η Οκτωβρίου 2020.

6. Τη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και συμψηφιστικής επιστροφής του ποσοστού 30% της αναγκαστικής μείωσης ενοικίων που δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης που την υπέστη, και ήταν και αυτό επίμονο αίτημα και επιτυχία της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός του επομένου μηνός, μέσω ηλεκτρονικού συμψηφισμού με τις επερχόμενες καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

7. Τη συνειδητοποίηση, και σύντομα ελπίζουμε τη νομοθέτηση, από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, του τερματισμού των αναγκαστικών μειώσεων μισθωμάτων και της πριμοδότησης με φορολογική επιστροφή τουλάχιστον του 30% του ποσού των οικειοθελών μειώσεων μισθωμάτων που θα συμφωνηθούν μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, με γνώμονα το αμοιβαίο συμφέρον τους και τη διατήρηση των υπαρχουσών μισθώσεων, επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. 

πίσω στα νέα